ชีวิตที่พอเพียง 3452. ความรู้พื้นฐาน KM สำหรับผู้บริหาร


บ่ายวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ผมไปร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง โครงการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒    เริ่มด้วยการบรรยาย ๔๐ นาทีของผม เรื่อง ปูพื้น KM สำหรับผู้บริหาร กสม.  

จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่ 

วิจารณ์ พานิช  

๒๖ เม.ย. ๖๒


Basic km from Pattie KB

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)