การศึกษาตามจริง

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การเรียนรู้ตามความจริงของชีวิต

เป็นการเชื่อมความจริงของความรู้ที่ปรากฏกับชีวิต

ส่วนใหญ่การศึกษามักเป็นการจดจำทฤษฎีของคนอื่นมาบอกต่อๆ กัน โดยครู อาจารย์ ผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้บอกความรู้นั้น ...->...ถ้าเปลี่ยนมาเป็นการชี้ความรู้ที่ผุดปรากฏขึ้นมาแล้วของผู้เรียน แล้วค่อยไปเทียบเคียงกับความรู้ผู้อื่น(ทฤษฎี) เราจะได้คนที่รู้จริงจากการสร้างความรู้ด้วยตนเอง

สองปีที่ได้ทดลองทดสอบแนวคิดนี้ของตนเองในนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ได้ผลงดงามดีพอควร

“การเรียนรู้ตามสภาพจริง”
Authentic Learning

ลงมือทำและทำความรู้ไปพร้อมๆ กับเด็กๆ หน้าที่ของผู้จัดการเรียนรู้ คือ ต้องสกัด “ความรู้” และดักจับการเปลี่ยนแปลงที่มีปรากฏ สะท้อนออกมาเพื่อทำความเข้าใจ

ส่วนตัวยังมีความเชื่อว่า การสร้างคนให้เกิดการสร้างความรู้ ให้ผลดีกว่า การทำหน้าที่บอกความรู้เพียงอย่างเดียว และที่สำคัญ การเดินเคียงข้างกันในระหว่างกระบวนการการเรียนรู้ดำเนินไป มันคือความอบอุ่นใจ

เมื่อวานเด็กๆ นักศึกษาช่วยกันถอดบทเรียน และสิ่งที่ได้นำมาสู่การวิเคราะห์และสังเคราะห์ว่าเด็กเกิด “ความรู้ใหม่” และนำไปสู่การการเปลี่ยนแปลงอย่างไรทางกระบวนการทางปัญญา

New Knowledge -> Transformation

#SelfReflection

ขอบพระคุณ อ.ภญ.จำปี ที่เอื้ออำนวยและพร้อมเรียนรู้ให้เรื่องราวนี้ปรากฏจริง

#Noteความคิด

Authentic Learning

Transformative Learning

Reflective Learning

https://www.facebook.com/10000...

10-11/06/62

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)