ชนะทีหลังดังกว่า : บทเรียนสำหรับนักวิจัย


          ระหว่างนั่งเครื่องบินไปสวิส คืนวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผมอ่านนิตยสาร The Economist ฉบับวันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พบเรื่องน่าสนใจที่หน้า ๖๗    เรื่อง Success in Academia : Never give up (1)    เป็นบทความสั้นๆ เล่าผลงานวิจัยความสำเร็จระยะยาวของนักวิจัย เปรียบเทียบ ๒ กลุ่ม คือกลุ่มที่เมื่อเริ่มตั้งตัว ส่งข้อเสนอขอทุนไปยัง NIH ก็ได้รับทุนทันทีในครั้งแรกที่เสนอ กับกลุ่มที่ ๒ สอบตกในยกแรก แต่ไม่ถอย สู้ต่อ ส่งข้อเสนอโครงการขอทุนในโอกาสต่อๆไป    จนประสบความสำเร็จ

กลุ่มแรกมักประสบความสำเร็จในชีวิตนักวิจัย มีผลงานตีพิมพ์สม่ำเสมอ และ impact factor สูง

แต่กลุ่มหลังกลับมีผลงานดียิ่งกว่า    และมีความสำเร็จในฐานะนักวิจัยในระยะยาวสูงกว่ากลุ่มแรก

ที่จริงกลุ่มสอบตกในยกแรกนั้น มีจำนวนไม่น้อยท้อถอย และหันไปประกอบอาชีพอื่น    เหลือเฉพาะคนที่สู้ไม่ถอย    ที่เรียกว่ามี grit (อิทธิบาท ๔) เป็นคุณสมบัติประจำตัว

เป็นบทเรียนไม่ใช่แค่ต่อนักวิจัย  แต่สอนใจคนได้ทุกอาชีพ  

วิจารณ์ พานิช

๑๕ พ.ค. ๖๒

ระเบียงห้อง ๒๐๖  โรงแรม Royal Plaza, Montreux, Switzerland


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

คนที่เคยผิดหวัง จะสู้ได้ทนมังคะอาจารย์