วัตถุประสงค์การทำกลุ่มประชุมเช้า

  1. เพื่อให้สมาชิกได้ระบายความทุกข์ ความอัดอั้นตันใจ ความวิตกกังวล หรือ ความสุขสมหวัง ให้เพื่อนสมาชิกได้รับฟัง แนะนำ ปลอบโยน หรือร่วมแสดงความยินดี
  2. เพื่อฝึกให้สมาชิก กล้าพูดความผิดพลาดของตนเอง เพื่อให้ได้รับรู้ และยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเอง
  3. เพื่อให้สมาชิก ฝึกนิสัยของกันและกัน
  4. เพื่อให้สมาชิก มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหาที่เกิดกับสมาชิก โดยเอาประสบการณ์มาช่วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Active_lifeความเห็น (0)