ท่ากายบริหารมาตรฐาน ชุดที่ 1-9

ท่ากายบริหารชุดมาตรฐาน ท่าที่ 1 – 9 (แบบนาวิกโยธิน)จาก ค่ายฟื้นฟูฯ กองบินฯ 46 จังหวัดพิษณุโลก

ท่าที่ 1 ชุดที่ 1 กางแขนยกศอกเท้าชิด ( 3 ยก )1) ชูมือสองข้างไปด้านหน้า2) ปลายมือสองข้างชิดหน้าอก3) กางแขนทั้งสองข้างออกข้างลำตัว4) ลดแขนทั้งสองข้างลง

ท่าที่ 2 ชุดที่ 1 กางแขนยกศอกเขย่งเท้า ( 3 ยก )1) ชูมือสอบข้างไปด้านหน้า เขย่งเท้าขึ้น2) นั่งลงปลายมือสองข้างชิดหน้าอก3) ยืนขึ้นกางแขนทั้งสองข้างออกข้างลำตัว4) ลดแขนทั้งสองข้างลง

ท่าที่ 3 ชุดที่ 1 กางแขนยกศอกเต้น ( 3 ยก )1) เท้ากางออก ชูมือสองข้างไปด้านหน้า2) เท้าชิด มือสองข้างชิดหน้าอก3) เท้ากางออก มือสองข้างกางข้างลำตัว4) เท้าชิด ลดมือทั้งสองข้างลง

ท่าที่ 4 ชุดที่ 2 ยกแขนกำสองสองมือเท้าชิด ( 3 ยก )1) กำมือสองข้างชิดอก 2) ชูมือสองข้างไปด้านหน้า3) กำมือสองข้างชิดอก 4) ชูมือสองข้างขึ้นบนศรีษะ5) กำมือสองข้างชิดอก 6) กางมือสองข้าง ข้างลำตัว7) กำมือสองข้างชิดอก 8) ลดมือสองข้างลง

ท่าที่ 5 ชุดที่ 2 ยกแขนกำสองสองมือเขย่งเท้า ( 3 ยก )1) กำมือสองข้างชิดอก เขย่งสองเท้าขึ้น 2) นั่งลง ชูมือสองข้างไปด้านหน้า3) กำมือสองข้างชิดอก ยืนขึ้น 4) ชูมือสองข้างขึ้นบนศรีษะ เขย่งสองเท้าขึ้น5) กำมือสองข้างชิดอก ยืนตรง 6) นั่งลงกางมือสองข้าง ข้างลำตัว7) กำมือสองข้างชิดอก ยืนตรง 7) ลดมือสองข้างลง

ท่าที่ 6 ชุดที่ 2 ยกแขนกำสองสองมือเต้น ( 3 ยก )1) กำมือสองข้างชิดอก แยกเท้า 2) ชูมือสองข้างไปด้านหน้า ชิดเท้า3) กำมือสองข้างชิดอก แยกเท้า 4) ชูมือสองข้างขึ้นบนศรีษะ ชิดเท้า5) กำมือสองข้างชิดอก แยกเท้า 6) กางมือสองข้าง ข้างลำตัว ชิดเท้า7) กำมือสองข้างชิดอก แยกเท้า 8) ลดมือสองข้างลง ชิดเท้า

ท่าที่ 7 ชุดที่ 3 ยกแขนกำมือเดียวเท้าชิด ( 3 ยก )1) กำมือซ้ายชิดหน้าอก 2) ชกมือซ้ายไปข้างหน้า มือขวาชิดอก3) ชกมือขวาไปข้างหน้า มือซ้ายชิดอก 4) ชกมือซ้ายไปข้างบน มือขวาชิดอก5) ชกมือขวาไปข้างขน มือซ้ายชิดอก 6) ชกมือซ้ายไปข้างลำตัว มือขวาชิดอก7) ชกมือขวาไปข้างลำตัว มือซ้ายชิดอก 8) มือขวาติดอก มือซ้ายลดลง

ท่าที่ 8 ชุดที่ 3 ยกแขนกำมือเดียวเขย่งเท้า ( 3 ยก )1) กำมือซ้ายชิดหน้าอก เขย่าเท้าสองข้างขึ้น 2) ชกมือซ้ายไปข้างหน้า มือขวาชิดอก นั่งลง3) ชกมือขวาไปข้างหน้า มือซ้ายชิดอก ยืนขึ้นตรง 4) ชกมือซ้ายไปข้างบน มือขวาชิดอก เขย่าเท้าสองข้างขึ้น5) ชกมือขวาไปข้างขน มือซ้ายชิดอก ยืนตรง 6) ชกมือซ้ายไปข้างลำตัว มือขวาชิดอก นั่งลง7) ชกมือขวาไปข้างลำตัว มือซ้ายชิดอก ยืนตรง 8) มือขวาติดอก มือซ้ายลดลง

ท่าที่ 9 ชุดที่ 3 ยกแขนกำมือเดียวเต้น ( 3 ยก )1) กำมือซ้ายชิดหน้าอก แยกเท้า 2) ชกมือซ้ายไปข้างหน้า มือขวาชิดอก ชิดเท้า3) ชกมือขวาไปข้างหน้า มือซ้ายชิดอก แยกเท้า 4) ชกมือซ้ายไปข้างบน มือขวาชิดอก ชิดเท้า5) ชกมือขวาไปข้างขน มือซ้ายชิดอก แยกเท้า 6) ชกมือซ้ายไปข้างลำตัว มือขวาชิดอก ชิดเท้า7) ชกมือขวาไปข้างลำตัว มือซ้ายชิดอก แยกเท้า 8) มือขวาติดอก มือซ้ายลดลง ชิดเท้า

ขอขอบคุณ ศูนย์ฟิ้นฟูฯ กองบินฯ46 จังหวัดพิษณุโลก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Active_lifeความเห็น (0)