ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 ปีพุทธศักราช 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) และ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา การจัดงานในปีนี้ ดำเนินการภายใต้แนวคิด “หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน” โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 800 คน 

กิจกรรมสำคัญในงาน ประกอบด้วยการแสดงต้อนรับ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ การจัดนิทรรศการสหกิจศึกษาของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาทั้ง 9 ภูมิภาค สมาคมสหกิจศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การออกบูธของสถานประกอบการสหกิจศึกษา และปาฐกถาพิเศษ 

1. “Future Direction for International Cooperative and Work- Integrated Education”                                 โดย Prof. Dr. Nancy Johnston, President of WACE      

2. “ทิศทางสหกิจศึกษาไทยในอนาคตในมุมมองของสถานศึกษา”                                                                      โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย     

3.“ทิศทางสหกิจศึกษาไทยในอนาคตในมุมมองของสถานประกอบการ” โดย คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                                             
พิธีมอบธง   แก่ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เจ้าภาพจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2563 และ กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการสหกิจศึกษาดีเด่น ใน 2 พื้นที่ได้แก่

1.ศึกษาดูงานสมุยโมเดล ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎ์ธานี (วันที่ 6 -8 มิถุนายน 2562) 
 (จำกัดจำนวนเพียง 40 คน) 

      
"ศึกษาการจัดสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมผู้จัดการฝ่ายบุคคลอำเภอเกาะสมุย  แนะนำโรงแรมและโปรแกรมการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาในแต่ละช่วงเวลา
2.ศึกษาดูงาน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (วันที่ 6 -8 มิถุนายน 2562)

    1) โรงงานแปรรูปสุกร อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง           (จำกัดจำนวนเพียง 10 คน) 
    2) โรงงานแปรรูปไก่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง             (จำกัดจำนวนเพียง 10 คน) 
3) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดพัทลุง (จำกัดจำนวนเพียง 10 คน)

 โดยสามารถลงทะเบียนร่วมงานออนไลน์ได้ที่ https://coopday.wu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-3113, 0-7567-3183 หรือ website : https://coopday.wu.ac.th 

     บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเดินทางของชีวิตและอาชีพ    ความเห็น (0)