ช่วงนี้ลาเรียนต่อปริญญาโท  ไม่มีเวลาได้เข้ามาเขียน blog ที่ตั้งใจไว้ เลยเข้ามาฝาก LINK ไว้ให้ดูครับ

    1. http://www.aia.co.th/

    2. http://www.easyinsurance4u.com/