เกร็ดฝากงานวิจัย : หัวข้อของการศึกษาบริบทชุมชน

การทำวิจัยหรือการทำงานกับชุมชนหลาย ๆ ครั้ง โดยเฉพาะการทำงานแบบมีส่วนร่วม หรือการวิจัยแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Action Research : PAR) จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาบริบทชุทชนแบบมีส่วนร่วม

พอดีผมมีหัวข้อในการศึกษาบริบทชุมชนอยู่ในมือ จึงขออนุญาตนำมาฝากทุก ๆ ท่านเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปครับ


หัวข้อของการศึกษาบริบทชุมชน

 

 1. ประวัติศาสตร์ชุมชน ได้แก่ การตั้งถิ่นฐาน การก่อตั้งชุมชน เหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
 2. ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพของชุมชน ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ/ที่มนุษย์สร้างขึ้น เส้นทางคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ ฯลฯ สภาพ การเปลี่ยนแปลงและการใช้/การระดมทรัพยากร
 3. ลักษณะประชากร  จำนวนโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลง
 4. ลักษณะทางเศรษฐกิจ อาชีพ การผลิต (ปัจจัยและทรัพยากร) การบริหารจัดการ การตลาด ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับภายนอก
 5. ลักษณะทางสังคม กลุ่ม/องค์กร โครงสร้างอำนาจ ผู้นำ ระบบครอบครัวและเครือญาติ เครือข่าย สถาบันในชุมชน (เชื่อมโยงกับลักษณะทางสังคม)
 6. ระบบการศึกษา ใน/นอก ทางการ/ไม่เป็นทางการ การติดต่อสื่อสาร ช่องทางและการรับข่าวสารและการสื่อสาร
 7. ระบบอนามัยและสาธารณสุข ในทางการ/ไม่เป็นทางการ พื้นเมืองและทางเลือก       
 8. ระบบความเชื่อและประเพณี วัฒนธรรม
 9. บริบทเฉพาะที่ครอบคลุมประเด็นเป้าหมาย คือ การจัดการ “ทุน” ของชุมชน และการบริหารจัดการทุน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาและวิจัยไทย

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#par#บริบทชุมชน

หมายเลขบันทึก: 66152, เขียน: 09 Dec 2006 @ 01:50 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:40 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
 • เข้ามาเยี่ยมครับ
 • ภาพสวยครับ 
 • ผมว่าง่ายสุดคือ ให้บัณฑิตกลับถิ่นเลยครับ เพราะเขาเกิดเขาโตที่นั้นจะเป็นผู้ที่สามารถทำชุมชนได้ดีที่สุด
 • สวัสดีครับคุณกัมปนาท
 • ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เข้ามาเยี่ยมเยียนครับ
 • บัณฑิตกลับถิ่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยแต่ ตอนนี้ผมก็กำลังคิดและพยายามหาวิธีการทำอย่างไรที่จะให้บัณฑิตกลับถิ่นกันครับ
 • ถ้าคุณกัมปนาทมีเทคนิคดี ๆ อย่าลืมมาแนะนำบ้างครับ
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านปภังกร และ ท่านแจ็ค เพื่อนร่วมพัฒนา

 บัณฑิตกลับถิ่นเป็นสิ่งที่ดีครับ

 เสนอเสริม "อยากให้ครูบา อาจารย์ คืน ถิ่นด้วยครับ"

 บางครั้ง "ด้วยหน้าที่อาจไม่ได้สถิตย์ ณ แหล่งกำเนิด แต่อยากได้แนวคิด มาร่วมเป็นมิตร พิชิต และ พัฒนา ร่วมแรง ร่วมใจLove Letter ลิขิต แลก เปลี่ยน เรียน ลัด" ครับ • สวัสดีครับท่านอาจารย์ JJ ที่เคารพอย่างสูงครับ
 • ครูคืนถิ่น เป็นแนวคิดที่ดีมาก ๆ เลยครับ
 • ถ้าครูยังคืน แล้วเด็กนักเรียนจะคืนได้อย่างไร
 • ทำให้คิดถึงตลกร้ายที่ได้ยินติดหูมาตลอดครับที่ว่า "จงทำอย่างที่ฉันสอน แต่อย่าทำในสิ่งที่ฉันทำ"
 • สอนให้เด็ก บอกบัณฑิตคืนถิ่น แต่ครูหรือผู้สอนยังกลับไม่ได้ ประเด็นนี้น่าคิดมาก ๆ เลยครับ
 • ขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านอาจารย์หมอเข้ามาแลกเปลี่ยนครับ เป็นประเด็นที่จุดประกายอย่างมีค่ายิ่งเลยครับ
 • ขอบกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเป็นอย่างสูงครับ