รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 กับหมวดว่าด้วยการเมืองการปกครอง


           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช 2560  ร่างด้วยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาล คสช.หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (อังกฤษ: National Council for Peace and Order (NCPO) คณะกรรมการประกอบไปด้วย[1]

 1. 1. มีชัย ฤชุพันธุ์ (ประธาน)
 2. 2. กีระณา สุมาวงศ์
 3. 3. รองศาสตราจารย์ ดร. จุรี วิจิตรวาทการ
 4. 4. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
 5. 5. ธนาวัฒน์ สังข์ทอง
 6. 6. รองศาสตราจารย์ ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
 7. 7. เธียรชัย ณ นคร
 8. 8. นรชิต สิงหเสนี
 9. 9. พลเอก นิวัติ ศรีเพ็ญ
 10. 10. ปกรณ์ นิลประพันธ์
 11. 11. ประพันธ์ นัยโกวิท
 12. 12. ภัทระ คำพิทักษ์
 13. 13. ภุมรัตน ทักษาดิพงศ์
 14. 14. พลตรี วิระ โรจนวาศ
 15. 15. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
 16. 16. สุพจน์ ไข่มุกด์
 17. 17. ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์
 18. 18. อภิชาต สุขัคคานนท์
 19. 19. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
 20. 20. อัชพร จารุจินดา
 21. 21. พลเอก อัฏฐพร เจริญพานิช

   คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 267 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 หลังจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็น 2 ฉบับสุดท้าย ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มี 16 หมวด ๆ ที่ว่าด้วยเรื่องการเมืองการปกครอง มี 3 หมวด คือ หมวดที่ 7 - 9  สำหรับหมวดที่ 7 ว่าด้วย รัฐสภา มีส่วนที่ 1 บททั่วไปประกอบไปด้วย มาตรา 79 - 82 ส่วนที่ 2 ว่าด้วยสภาผู้แทนราษฎร ประกอบไปด้วย มาตรา 83 – 106  ส่วนที่ 3 วุฒิสภา  ประกอบไปด้วย มาตรา 107 – 113 ส่วนที่ 4 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง ประกอบไปด้วย มาตรา 114 – 155 ส่วนที่ 5 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ประกอบไปด้วยมาตรา 156 – 157 สำหรับหมวดที่ 8 ว่าด้วยคณะรัฐมนตรี  ประกอบไปด้วย มาตรา 158 – 183 หมวดที่ 9 ว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ประกอบไปด้วย มาตรา 184 – 187

          ส่วนสาระสำคัญที่น่าสนใจ ผู้เขียนเห็นว่าควรนำมาวิเคราะห์ คือหมวดที่ 7 ส่วนที่ 2 ว่าด้วยสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะ มาตรา 83 เขียนว่า สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจํานวนห้าร้อยคน ดังนี้ [2]

               1) สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจํานวนสามร้อยห้าสิบคน

               2) สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน

รวมแล้วทั้งหมด 500 คน ปี 2562 มีการจัดการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ปรากฏว่า  อันดับ 1 เป็นของพรรคเพื่อไทยที่ได้ 137 ที่นั่ง ตามด้วยพรรคพลังประชารัฐที่เก็บไป 97 ที่นั่ง ขณะที่พรรคภูมิใจไทยมาเป็นอันดับ 3 ที่ 39 ที่นั่ง พรรคประชาธิปัตย์เก็บไปได้ 33 ที่นั่ง ส่วนพรรคอนาคตใหม่ตามมาติด ๆ ที่ 30 ที่นั่ง ขณะที่ชาติไทยพัฒนา และพรรคประชาชาติ เก็บที่นั่งไปได้เท่ากันที่ 6 ที่นั่ง เช่นเดียวกับพรรครวมพลังประชาชาติไทย และพรรคชาติพัฒนาซึ่งมีที่นั่งเท่ากันคือ 1 ที่นั่ง

             กล่าวโดยสรุป  หลังจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ประกาศใช้ กกต.จะมีเวลาไม่เกิน 150 วัน ในการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง หรือภายใน 9 พ.ค. 62 ขณะที่มีคำโต้แย้งในแง่กฎหมายว่า หลังจากวันเลือกตั้ง กกต.มีเวลาสูงสุด 60 วัน ในการประกาศรับรองผล หรือภายใน 23 พ.ค. 62 อย่างไรก็ตาม กกต.เคยออกมาให้ข้อมูลว่า สามารถพิจารณารับรองผลการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 95% จาก 350 เขตเลือกตั้ง (หรือไม่น้อยกว่า 333 เขต) ภายใน 9 พ.ค. 62 เพื่อไม่ให้มีปัญหาในเรื่องการตีความกฎหมายตามมาทีหลัง

[1] ดย PPTV Onlineเผยแพร่ 5 ต.ค. 2558,12:20น.

[2] รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมเด ็ จพระเจ้าอย ู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางก ู ร ตราไว้ ณ วันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน


หมายเลขบันทึก: 661323เขียนเมื่อ 24 เมษายน 2019 11:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 เมษายน 2019 11:28 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี