นุชรัตน์
ดร. นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย

บันทึก coahing team #2


  1. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีโรงเรียนใน ในโครงการ 9 โรงเรียน  บันทึกครั้งที่ 1 https://www.gotoknow.org/journals/163825 
    ( บ้านนาวิทยาคม 2. โคกล่ามผดุงวิทย์ 3. บ้านแกวิทยาคม 4. ชุมชนบ้านป่าแดง 5. บ้านกอกวิทยาคม 6. บ้านกลาง 7. ธนพรวิทยา 8. ขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 9. องค์การบริหารส่วน
    ตำบลโคก
    สะอาด*** ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมทุกคน ยกเว้น โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ และ บ้านแกวิทยาคม ส่งตัวแทน สรุปผลกิจกรรม 1. ผู้เข้าร่วมประชุม แนะนำตัวเอง และบริบทโรงเรียน
  2.  ผู้รับผิดชอบชี้แจงเป้าหมายและกิจกรรมของโครงการ 

  3. ตั้งคำถามประเด็นท้าทาย - ความคาดหวังของผู้บริหาร ต่อการดำเนินการ และ ผู้นิเทศ - ครูผู้สอน มีรูปแบบและนวัตกรรมที่ชัดเจน สำหรับผู้บริหารจะมีการดำเนินการอย่างไรที่จะไปสนับสนุนการทำงาน ของครู ให้ประสบผลสำเร็จ

ความคาดหวังต่อทีมผู้นิเทศ และ ศธจ.กส. 
1. ศึกษานิเทศก์จังหวัด ควรมีการติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ 
2. ควรมีการเสริมประสบการณ์ให้ครูในโครงการได้มีโอกาสในการไปสอน นร. ในโรงเรียนอื่น เพื่อเปิดประสบการณ์และมุมมอง ในการจัดการเรียนการสอน
3. ผู้บริหารโรงเรียน ควรได้ไปเยี่ยม/นิเทศ ในโรงเรียนอื่น เพื่อเห็นมุมมองการบริหารของโรงเรียนอื่นๆ
4. ควรมีการ AAR ครูแต่ละกลุ่มสาระ เพื่อแชร์ประสบการณ์ ทบทวนการทำงานของครูในกลุ่มสาระ
5. ความเป็นกัลยาณมิตรของทีมนิเทศ ไม่จับผิด และมีรูปแบบทั้งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ สม่ำเสมอ
6. ให้ผู้บริหารในจังหวัด เช่น องค์คณะ กศจ. ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ดูแล โรงเรียนในโครงการของจังหวัด
7. จัดกิจกรรมให้มีการพบปะระหว่างทีมอย่างสม่ำเสมอ8. ควรมีการส่งเสริม สร้างขวัญ กำลังใจ เช่น การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน การได้เกียรติบัตรที่ลงนามในระดับประเทศ

การดำเนินงานของผู้บริหาร
1. ผู้บริหารต้องใส่ใจ สอบถาม แบ่งปัน เป็นกัลยาณมิตร และต้องสม่ำเสมอ
2. การบริหารมีเป้าหมายที่ชัดเจน แต่รูปแบบการบริหารแต่ละโรงเรียนจะแตกต่างกัน ผู้นิเทศ ต้องเรียนรู้วิธีคิดของผู้บริหาร เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
3. ลดภาระครูผู้สอนที่เป็นกิจกรรมนอกโรงเรียน เช่น ประชุม อบรม ในช่วงชั้น ป.4-6 เพื่อให้มีเวลาการสอนได้อย่างเต็มที่
4. รูปแบบการนิเทศ ที่จะนำมาใช้ (ยังไม่ชัดเจน)

วันนี้ประชุมต่อ ..บันทึก 

หมายเลขบันทึก: 661318เขียนเมื่อ 24 เมษายน 2019 04:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 เมษายน 2019 05:09 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท