Binyalima
Binyalima น.สธ. การียา Binyalima ยือแร

การมีกฏหมายบังคับฉีดวัคซีนเด็กในมาเลเซีย...โอกาส และความท้าทาย


ทำไม กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย จึงมีความพยายาม ที่จะใช้มาตรการกฏหมายบังคับให้เด็กฉีดวัคซีน

ปัจจุบัน สถานการ์การระบาดของโรคหัด ในหลาย ๆ ประเทศ ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ด้วยสาเหตุหลักคืออัตราความครอบคลุมการฉีดวัคซีนตำ่ ผู้ปกครองไม่ยอมให้บุตรหลานของตนเองฉีดวัคซีนยังคงมีอยู่ ด้วยเหตุผลทั้งทางความเชื่อ การเมือง การปกครอง ทางการแพทย์ ฯลฯ ที่มีการสื่อสารกันในสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง มาเลเซีย ก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน จึงมีความพยายามที่จะใช้มาตรการทางกฏหมายบังคับให้ผู้ปกครองยินยอมให้ลูกหลานฉีดวัคซีน จนถึงขณะนี้ ก็ยังไม่มีความชัดเจนนักว่า หน้าตากฏหมายจะออกมาในลักษณะไหน เนื่องจากต้องใช้ความละเอียดรอบคอบอย่างยิ่ง เพราะ ครอบครัวที่ปฏิเสธวัคซีน มีทั้งครอบครัวทั่ว ๆ ไป จนถึง ครอบครัวชนชั้นปัญญาชน

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างกรณีชาวมาเลเซียครอบครัวหนึ่ง ที่ประสบกับการป่วยด้วยโรคหัด ซึ่งครอบครัวนี้ เป็นครูสอนในโรงเรียนรัฐบาลของมาเลเซีย มีลูก 7 คน ไม่มีใครได้รับวัคซีนแม้แต่คนเดียว ด้วยเหตุผล วัคซีนไม่ฮาลาล ความเชื่อในการดูแลตามวิถีธรรมชาติ ต่อมาลูกของครอบครัวนี้ ป่วยด้วยโรคหัด 6 คน ในจำนวนนี้ มีภาวะแทรกซ้อน ปอดบวมรุนแรง 3 ราย ครอบครัวนี้ปฏิเสธ ไม่ให้ความร่วมมือ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของโรคหัดในครอบครัวของตน ที่ไม่เป็นความจริงให้กับหน่วยงานสาธารณสุข และยังคงปฏิเสธการรับวัคซีนอย่างสิ้นเชิง แม้นว่าครอบครัวตนเองจะประสบกับการระบาดของโรคก็ตาม เคสนี้เป็นเพียงตัวอย่าง ที่สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมาเลเซีย ความจริงยังมีเคสอิ่น ๆ อีก ที่สะท้อนถึงวิธีคิด ทัศนคติเรื่องวัคซีนของคนระดับปัญญาชนในมาเลเซีย บางครอบครัว สามี ภรรยา เป็นข้าราชการหน่วยงานของรัฐทั้งคู่ บางคนเป็นผู้นำทางจิต วิญญาณ ซึ่งนอกจากตัวเอง จะปฏิเสธวัคซีนแแล้ว อาจทำให้มีผู้คล้อยตามแนวคิดของพวกเขาเหล่านนั้นด้วย ดังนั้น จึงไม่แปลก ที่กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย พยายามที่จะใช้มาตรการทางกฏหมายมาบังคับใช้ เพื่อให้ผู้ปกครองยินยอมให้ฉีดวัคซีนเด็ก ๆ

สำหรับบ้านเรา ก็ควรที่จะศึกษา แนวทางการใช้กฏหมาย หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ มาใช้ในเรื่องของวัคซีน ซึ่งมีหลายแนวทาง ทั้ง มาตรการทางตรงและมาตรการทางอ้อม อย่างน้อยที่สุด นโยบายต่าง ๆ ที่มี เช่น นโยบายประชานิยม ควรที่จะมีเงื่อนไขว่า บุตรหลานต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ นโยบายอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท นโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บุตรหลานข้าราชการที่ไม่ฉีดวัคซีน จะไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการ ทั้งการรักษาพยาบาลและเงินค่าศึกษาบุตร เป็นต้น เพื่อเสริมมาตรการต่าง ๆ ที่ภาคปฏิบัติทำกันมา ซึ่งอาจเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้หลาย ๆ ครอบครัว เห็นความสำคัญของวัคซีนมากขึ้น

หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านวัคซีน
หมายเลขบันทึก: 661321เขียนเมื่อ 24 เมษายน 2019 10:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 เมษายน 2019 10:51 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี