วิชาความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย กับพี่เลี้ยงน้องใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ขอมาสัมภาษณ์เพื่อเป็นข้อมูลในโครงงานวิชาความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย (000 159) ...เมื่อครั้งผมเป็นนักศึกษา ไม่มีรายวิชาลักษณะนี้ให้เรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป เกิดขึ้นหลังจากที่ผมเรียนจบปริญญาไปแล้ว ผมจึงค้นหาข้อมูลคำอธิบายรายวิชาจากเว็บไซต์ มีคำอธิบายสั้น ๆ ว่า “แนวคิดหลักการและองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ การดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การพัฒนาการมีส่วนร่วมอย่างสันติวิธี การพัฒนาจิตสาธารณะ เพื่อบ่มเพาะความเป็นพลเมือง”

นักศึกษากลุ่มนี้มาสัมภาษณ์เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ “จิตอาสา” หรือความมีจิตสาธารณะของพี่เลี้ยงน้องใหม่ ในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีแรกนักศึกษาตั้งใจจะมาสัมภาษณ์ท่านสมพร ชูศรีเมือง มีหนังสือทางการมาเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยท่าน ผอ.สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป แต่ท่านสมพร ก็มาวานผมให้ไปช่วยตอบคำถามน้องนักศึกษา

น้อง ๆ สอบถามถึงเรื่องราวความเป็นมาของจิตอาสากิจกรรมรับบน้องใหม่หรือที่ชาวมหาวิทยาลัยเรียกว่า “พี่เลี้ยงน้องใหม่” ริเริ่มมาเมื่อไหร่ รับสมัครแบบใด มีความสำคัญอย่างไร... ผมจึงเล่าเท่าที่มีข้อมูลและพอจะจำได้ แต่ประเด็นคำถามที่น่าสนใจคือเรื่องของ “จิตอาสา” หรือการมีจิตสาธารณะที่แฝงอยู่ในการทำหน้าที่พี่เลี้ยงน้องใหม่

ส่วนสำคัญของการเป็นพี่เลี้ยงน้องใหม่ 2 ประเด็นหลักคือ ประเด็นแรก พี่เลี้ยงน้องใหม่ทำหน้าที่แทนชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ถือเป็นตัวแทนที่สำคัญในช่วงกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ พี่เลี้ยงจำนวนหลักร้อย ต้องรับภาระดูแลน้องใหม่จำนวน 6,000-7,000 คน ถือเป็นภาระอันสำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาน้องใหม่ได้ปรับตัว การสร้างความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองและสาธารณชนทั่วไปที่จับจ้องมองและเพ่งเล็งกิจกรรมรับน้องใหม่ ที่ต้องแบกรับความกังวลใจเพื่อผันให้เป็นความไว้ใจว่ามหาวิทยาลัยจะดูแลลูก ๆ ของผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นที่สอง พี่เลี้ยงน้องใหม่มีจิตอาสาที่เข้มแข็ง เข้มข้นอย่างมาก เพราะในช่วงปิดภาคการศึกษา ที่ทุกคนควรกลับบ้านไปพักผ่อนให้เบาสมอง หรือไปทำภารกิจเรียนรู้โลกกว้าง แต่มีคนจำนวนหนึ่ง เสียสละเวลาและทรัพย์สินมาเป็น “จิตอาสา” เพื่อเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมกิจกรรม เพื่อต้อนรับน้องใหม่ เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และรุ่นพี่ เพื่อหล่อหลอมความเป็น “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ให้นักศึกษาน้องใหม่มอดินแดง

ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย เป็นเรื่องใกล้ตัว อยู่ที่จะมองเห็น เรียนรู้แล้วนำเอาข้อดีมาร่วมกันพัฒนาสังคมให้น่าอยู่อย่างไร ประชาธิปไตยคงไม่ได้หมายถึงเพียงการเลือกตั้ง แต่การเป็นพลเมืองที่รู้จักบทบาท หน้าที่ ปฏิบัติตัวไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่น หรือการมีจิตสาธารณะก็เป็นกลไกหนึ่งสำหรับการวางพื้นฐานที่ดีของสังคมในวิถีประชาธิปไตย

แด่พี่เลี้ยงน้องใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณ  มอดินแดง

๒๔  เมษายน ๒๕๖๒

หมายเลขบันทึก: 661320เขียนเมื่อ 24 เมษายน 2019 10:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 เมษายน 2019 10:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี