17 เรื่อง เริ่มออมเริ่มรวย

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เรื่อง  เริ่มออมเริ่มรวย

เขียนโดย... สอนลอ โสตุกี ( Sonelor Sotouki )

แปลโดย...อุทัย เอกสะพัง ( Uthai Eksaphang ).

    คุณมีแผนการดี  มีเป้าหมายดี  แต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำ  คุณก็ไม่สามารถประสบผลสำเร็จได้  ถ้าคุณลงมือช้า  คุณก็ประสบผลสำเร็จช้าเช่นกัน  ยิ่งคุณเริ่มออมได้เท่าใด  คุณก็ยิ่งมีโอกาสรวยเร็วขึ้นเท่านั้น

         การเริ่มออมจะเป็นการเริ่มสะสมความมั่งคั่งให้ชีวิตของคุณ  ยิ่งคุณเริ่มออมได้มากเท่าใด  คุณก็ยิ่งมีโอกาสรวยเร็วขึ้นเท่านั้น  คุณอาจไม่ใช่พวกอายุน้อยร้อยล้านที่รวยได้ในช่วงท้ายอายุหลักสองหรือ  ช่วงต้นไปหากลางอายุหลักสาม  แต่ถ้าคุณเริ่มออมอย่างจริงจังไว้ตั้งแต่อายุยังน้อย  ตั้งแต่เริ่มทำงานมีรายได้  คุณจะมีเงินก้อนที่ได้มาจากการสะสมและสามารถนำไปทำการลงทุนต่อยอดให้ชีวิตคุณจะมีความมั่งคั่งได้เร็วขึ้น  มันคือกันกับการเดินทางที่มีเป้าหมาย  มีระยะทาง

        ถ้าคุณเริ่มเดินทางก่อนเพื่อน  คุณจะต้องไปถึงก่อนเพื่อนเท่านั้น  ท่านโรเบิร์ด  กิโยซากิ  (  Robert  Kiyosaki   )  นักเขียนหนังสือ  พ่อรวยสอนลูก  ที่ขายดีที่สุดในโลก  ได้เขียนตอนหนึ่งเกี่ยวกับเกมการเงินในชีวิตที่มีอยู่ในหนังสือ  พ่อรวยสอนลูก  เงินของผมหายไปไหน.  เขาบอกว่า  ปกติคนเราจะสำเร็จการศึกษาต่าง ๆ ในช่วงอายุ  25  ปี  และจะบำนาญตอนอายุ  65 ปี  หมายความว่า  คนเหล่านี้จะมีเวลา  40 ปี  ในการสร้างเนื้อสร้างตัวและสร้างความมั่นคงและความรวยให้ชีวิต  ซึ่งเขาได้แบ่งช่วงการสร้างชีวิต  40 ปี  เป็น ช่วงระยะ  4  เกม  คือ

ช่วง  10  ปีแรก  25-35  ปี  เป็นเกมที่ 1

ช่วง  10  ปีที่  2  35-45  ปี  เป็นเกมที่ 2

ช่วง  10  ปีที่  3  45-55  ปี  เป็นเกมที่ 3

ช่วง  10  ปีที่  4  55-65  ปี  เป็นเกมที่ 4

        ถ้าชนะทุกเกมสมารถบำนาญได้  แต่ถ้ายังไม่ชนะก็ถือว่าช่วงต่อเวลาคือกันเหมือนการเตะฟุตบอล  ทำไมเขาจึงตั้งแต่ละช่วงเวลาเป็นเกมการเงิน  คือ  เป้าหมายการเงินในแต่ละช่วงเวลาไว้ 

ตัวอย่าง

        ถ้าคุณได้ตั้งเกมการเงินชีวิตของคุณไว้ว่า  ช่วงทำงาน  หลังจบมหาวิทยาลัย 25-35  ปีนั้น  คุณต้องมีเงินเก็บให้ได้  500  ล้านกีบ  และ  35-45  ปี  ต้องมีเงินและทรัพย์สิน  รวมมูลค่า  1,500  ล้านกีบ  และ  ช่วงอายุต่อไปจนถึงอายุ  65  ปี

        ถ้าคุณสามารถปฏิบัติและบรรลุทุกเป้าหมายทุกเกมได้  ก็ถือว่า  คุณสามารถชนะเกมชีวิตได้และสามารถบำนาญได้  แต่ถ้าคุณไม่สามารถปฏิบัติได้ในเกมใดเกมหนึ่ง  แสดงว่าคุณเป็นคนล้มละลายและเป็นผู้แพ้  คุณต้องได้ต่อเวลาในการบำนาญไปอีกระยะหนึ่ง

        นี่คือวิธีการออกแบบชีวิตเป็นการกำหนดเป้าหมายชีวิตไว้ล่วงหน้าและเอาไปเทียบกับเกมเพราะเราต้องได้ต่อสู้กับตัวเองและต้องบรรลุเป้าหมายนั้นให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้และนี้เป็นความคิดส่วนบุคคล  เป็นวิธีการบริหารการเงินแบบส่วนตัวที่เอามาเล่า  เพื่อเปิดกว้างแนวความคิดของคุณเท่านั้น

Robert  Kiyoshaki  ไม่ได้เสนอวิธีการ  หรือ  ยุทธศาสตร์ละเอียด  ให้คุณนำไปปฏิบัติแล้วจะประสบผลสำเร็จ  แต่คุณอาจนำแนวคิดเหล่านี้ไปตริตรองและตั้งเกมการเงินของคุณก็ได้.

.........................................................................

ปล.  แปลจากต้นฉบับภาษาลาว.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่น



ความเห็น (0)