บันทึกที่ (17) ไอซีทีกับการพัฒนาการศึกษา - ปาริชาติ

  ติดต่อ

  ไอซีทีกับการพัฒนาการศึกษา  

บทความ (2) จากวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฉบับที่ 19 ปีที่พิมพ์ 2545 เรื่อง ไอซีทีกับการพัฒนาการศึกษา แหล่งค้นคว้า สำนักวิทยบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
                ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไอที มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับว่าการเติบโตของเทคโนโลยีนี้ยังเป็นไปตามกฎของมัวร์ กล่าวคือ มีอัตราการพัฒนาเป็นสองเท่าทุกๆ 12-18 เดือน ไอทีจึงมีผลต่อระบบการศึกษาโดยตรง ไอทีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรอบรู้ การจัดระบบ การประมวลผล ส่งผ่าน และสื่อสารด้วยความเร็วสูง และปริมาณมาก นำเสนอและแสดงผลด้วยระบบสื่อต่างๆ ทั้งทางด้านข้อมูล รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ อีกทั้งยังสามารถสร้างระบบการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ ทำให้การเรียนรู้ยุคใหม่ ประสบผลสำเร็จด้วยดี                

                    หากพิจารณาการเรียนรู้ในยุคใหม่ที่มีขุมทรัพย์ความรู้มากมายมหาศาล การเรียนรู้ในยุคใหม่ใช้ขุมทรัพย์ความรู้ที่เรียกว่า word knowledge แหล่งความรู้ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา มีจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วโลก การเรียนรู้ในยุคใหม่ ต้องเรียนรู้ได้มากและรวดเร็ว อีกทั้งต้องสามารถแยกแยะ ค้นหา ข่าวสาร ตลอดจนแสวงหาสิ่งที่ต้องการได้ตรงตามความต้องการ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างมาก บทบาทของมหาวิทยาลัยจึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องของ ไอที เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ การเรียนการสอน ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้เน้นการใช้ไอที เพื่อประโยชน์ทางการศึกษามากมาย และได้พัฒนาระบบไอทีเพื่อสนองตอบการพัฒนาทางการศึกษาในปัจจุบัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปาริชาติ เกษา

หมายเลขบันทึก: 66032, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:39:17+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ปาริชาติ#เกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

ดร.กฤษดา
IP: xxx.170.174.144
เขียนเมื่อ 
ดีตังเลยอ่านแล้วได้ความรู้ดี อจ.กฤษดาครับ