มีน้อง ๆ หลายคน (คิดเองจ้า)  อยากทราบว่า ตนเองเป็นกรรมการQA ของ สนง. แล้ว ต้องมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง  ก็อยากจะลองบอกให้ทราบน่ะจ๊ะ   ถ้าไม่ถูกต้องอย่างไร ขอความช่วยเหลือจากผู้ที่ได้อ่านบล็อกนี้ช่วยกัน แชร์ความรู้ที่มีอยู่ให้บุคคลที่ยังไม่มีประสบการณ์ทราบด้วยจ้า

   เริ่ม**ตรงกลางเลย  แล้วกันน่ะค่ะ

     ศึกษาจาก เกณฑ์การตัดสิน ตั้งแต่ข้อ 1 - 5  แล้ววิเคราะห์พิจารณาที่ละข้อ  เช่น ดัชนีที่ 10.4 งานบริการการศึกษา

เกณฑ์การตัดสิน  (1) มีการจัดทำปฏิทินการศึกษา ตารางสอน โครงการฝึกงาน คู่มือนิสิตและอาจารย์ และเผยแพร่ให้ได้รับทราบทันเวลา       เมื่ออ่านแล้ว ก็วิเคราะห์ว่า  งานของเราได้มีการจัดทำตามที่เกณฑ์การกำหนดไว้หรือไม่  จากนั้น ก็มาเขียน ผลการดำเนินงาน เช่น

1. งานบริการการศึกษา มีการจัดทำปฏิทินตลอดปีการศึกษา และมีการประสานงานกับภาควิชาในการจัดตารางสอน  โครงการฝึกงาน  เสร็จทันตามกำหนดเวลา 

    *เขียนผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับที่เกณฑ์กำหนดไว้ 

 แบบเนี๊ยะ  ก็ได้ 1 คะแนนแล้ว อ้อ แต่ว่า  จะต้องมีเอกสารหลักฐานอ้างอิงตามที่เขียนผลการดำเนินงานด้วยน่ะ  

     เฮ้อ พอแค่นี้ก็แล้วกันน่ะจ๊ะ  คิดว่าทุกท่านพอจะได้บ้างไม่มากก็น้อย

การเขียน บล็อก  ก็ยากเหมือนกัน ต้องมีเวลา  คิด แล้วเขียน  ถ้าเอาเวลาในงานมาเขียน งานที่ทำเป็นประจำทุกวัน ก็จะไม่เสร็จ  แต่ก็อย่างว่า อยู่ที่ตัวเราต้องรู้จักบริหารเวลาให้ดี