บันทึกที่ (16) ไอซีทีกับการเปลี่ยนวิถีการเรียนรู้ - ปาริชาติ

ไอซีทีกับการเปลี่ยนวิถีการเรียนรู้

บทความ (1) จากวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฉบับที่ 95 ปีที่พิมพ์ 2547 เรื่อง ไอซีทีกับการเปลี่ยนวิถีการเรียนรู้ แหล่งค้นคว้า สำนักวิทยบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ที่สามารถประมวลผลข้อมูลข่าวสารได้เร็ว และสื่อสารกันได้สะดวก เทคโนโลยีที่กล่าวถึงจึงรวมเรียกว่า ( ICT – Information Computer and Telecommunication )จึงมีบทบาทที่สำคัญต่อการศึกษาอย่างมาก โดยเฉพาะการประยุกต์ในระบบการศึกษาสมัยใหม่ คณะที่ปรึกษาประธานาธิบดีอเมริกัน ได้ทำรายงานพิเศษเสนอต่อประธานาธิบดีในหัวข้อเรื่อง การใช้ไอทีเพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ และก็มีหลายอย่างที่ตรงกับแนวความคิดของมหาวิทาลัยในประเทศไทย นโยบายของทบวงมหาวิทยาลัยในการขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้าน ICT เข้ามามีส่วนร่วมในการกระจายการศึกษา การใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเพื่อลดข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา ดังนี้               

              - การใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเพื่อลดข้อจำกัดทางด้านระยะทางการเดินทางของนักศึกษา                

             - การใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเพื่อลดข้อจำกัดในเรื่องของเวลาในการเรียนรู้                

              - การใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเพื่อลดข้อจำกัดในเรื่องของบุคลากร โดยเฉพาะการขาดแคลนบุคลากร อาจารย์ผู้สอน                

             - การใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเพื่อลดข้อจำกัดในเรื่องของการลงทุน เป็นการลงทุนในด้านการศึกษา เมื่อนำ IT เข้ามาใช้จะทำให้ประหยัดต้นทุนโดยรวมและได้ประโยชน์คุ้มค่ายาวนาน และยังทำให้เกิดผลสำเร็จในด้านการศึกษาสูงขึ้น ทบวงมหาวิทยาลัยจึงมีเป้าหมายที่สำคัญต่อระบบการศึกษาไทย คือ ต้องการให้เข้าถึงและแสวงหาความรู้ได้มาก                 

            - การใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเพื่อต้องการให้เรียนรู้ได้เร็ว เน้นการศึกษาที่สามารถเรียนรู้ และนำวิทยาการใหม่มาปรับใช้ได้เร็ว มีเปอร์เซ็นต์ในการสำเร็จการศึกษาสูงขึ้น

                -การใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเพื่อมีความคล่องตัว เข้าถึงข่าวสารได้ทั่วถึง โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบไร้สาย

                                                                                          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปาริชาติ เกษา

คำสำคัญ (Tags)#ปาริชาติ#เกษา

หมายเลขบันทึก: 66028, เขียน: 08 Dec 2006 @ 13:36 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)