%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2

วรัญญา 30

                   วันนี้มาถึงที่กรมอนามัยเวลา 8.50 น. ในวันนี้ไม่มีงานให้ได้รับผิดชอบเท่าที่ควรเพราะว่าพี่ในห้องเค้าขึ้นประชุมกันหมด  มีแต่พวกเราที่เฝ้าห้องแต่ในช่วงเที่ยงก็ได้ไปช่วพพี่นพจัดรายการเสียงตามสาย  ได้อ่านข่าวประชาสัมพันธ์นิดหน่อยและช่วยพี่เค้าเปิดเพลง  และเมื่อเสร็จจากรายการเสียงตามสายแล้วก็ได้ขึ้นไปบนห้องสำนักงานเลขานุการกรมอนามัย  ไปช่วยในเรื่องโครงการจัดสร้างพระพุทธชินสีร์  ที่จะนำรายได้จัดเข้าโครงการฟันเทียมพระราชทานของในหลวงด้วยค่ะ

                ในวันนี้ยังไม่มีงานอะไรให้ได้ทำมากนักแต่ในสัปดาห์หน้าพวกเราได้รับอนุญาติให้ใส่กางเกงมาได้เพราะในช่วงบ่ายของทุกวันในสัปดาห์หน้าจะต้องไปช่วยบนห้องสำนักงานเลขานุการกรมอนามัย  ในเรื่องการจัดเช่าพระพุทธชินสีร์  เพราะจะต้องทำโครงการดังกล่าวให้เสร็จก่อนปีใหม่นี้ค่ะ

                                                                            วรัญญา  พันธ์นุเรณู

                                                                                    กรมอนามัย