ทวีสิน ปูนแก่งคอย

  • หัวข้อการนำเสนอของห้อง ปูนแก่งคอย ในงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3 คือ  "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" เป็นห้องที่ผมสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากได้ทราบถึงความสำเร็จของหน่วยงานนี้มาก่อนบ้างแล้ว จากสื่อต่าง ๆ และเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ใน Gotoknow  ประกอบได้รู้จัก ท่านอาจารย์ ทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ (คนปูนแก่งคอย - เสื้อเหลืองในรูปบน) ผู้จัดการพัฒนาองค์อย่างยั่งยืน ของปูนแก่งคอยมาก่อน จึงให้เวลากับห้องนี้ในช่วงบ่ายวันที่ 1 ของงานทั้งบ่าย  เพื่อเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของสิ่งที่ปูนทำมาจนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในเรื่องของ การทำ KM นำองค์กรสู่องค์กร LO ที่ยั่งยืน  ที่ทางปูนเรียกว่า Living Company

  • การเข้าฟังวันนั้นผมได้สิ่งต่าง ๆ มากมาย  จะทะยอยนำมาเล่าในโอกาสต่อ ๆ ไป แต่เรื่องหนึ่งที่อยากจะนำมาเล่าก่อนก็คือ  โครงการ OCOP (One Cell One Project) ซึ่งผมปริ๊งไอเดียว่า น่าจะนำมาต่อยอดใช้กับ มมส. ในการสร้าง ชุมชนฅนปฏิบัติ (Community of Practice หรือ CoP) ได้โดยอาจใช้ตัวย่อเดียวกันได้คือ  OCOP = One Community One Project หรือ One Community One (best or good) Practice

  • ความภูมิใจที่เกินคาดในบ่ายวันนั้นก็คือช่วงพักครึ่ง เพื่อรับประทานกาแฟและอาหารว่าง ก็ได้มีโอกาสพบ กูรู KM&LO ของปูนและของประเทศไทยคนหนึ่ง คือ ท่านอาจารย์ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ (คนไร้กรอบ) ที่ผมตั้งใจว่าจะต้องหาซื้อหนังสือ The Inner Path of LO&KM เล่มที่สอง ของท่านให้ได้ในงานนี้  รวมทั้งได้มีโอกาสได้ ร่วมวงเล่า (จิบกาแฟ) กับท่านและทีมปูนแก่งคอยด้วย (ภาพล่าง)

วงเล่าปูนแก่งคอย

  • และต่อมาก็มีโอกาสได้ฟังท่านอธิบาย ทฤษฎีตัว ยู ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้โดยตรงให้ผู้สนใจฟัง  สิ่งที่น่าสังเกตุก็คือ ท่านอาจารย์ เล่าหรืออธิบายได้ในบริบทง่าย ๆ  หนังสือเล่มในรูปคือหนังสือที่ตอนนี้ผมเป็นเจ้าของครับ... ถ้าสังเกตุให้ดี ผู้ที่ร่วมวงอยู่อีกท่าน (สรวมเสื้อสูทสีดำ) ก็คือ ท่านอาจารย์ ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด กูรูอีกท่านหนึ่ง และ ผู้เขียนหนังสือ การจัดการความรู้ฉบับ KM ขับเคลื่อน LO ที่เปิดตัวในงานนี้เป็นครั้งแรก

  • ผมว่าผมโชคดีจริง ๆ ในงานนี้ที่ได้พบและพูดคุยกับกูรูทั้งสองท่านครับ

<div style="text-align: center">กูรูทฤษฎีตัวยู</div>