ขณะนี้กำลังจะดำเนินการแก้ไขหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง เพื่อให้ทันการนำเข้าวันที่ 26 ธันวาคม 2549 ณ ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย