บางครั้งกับการทำงาน ที่ผ่านร้อผ่านหนาวมาหลายปี และมาจากความหลายอาชีพ   บวกกับประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาในสถาบันศึกษา การแลกเปลี่ยนประสบการกับเพื่อนกลุ่มองค์กรเอกชน เพื่อนกลุ่มธุรกิจในหลากรูปแบบ ทำให้การเห็นปัญหาในสิ่งที่จะทำให้การทำงานไม่ประสบความสำเร็จนั้น ก็ไม่สามารถนำออกมาพูดได้  ทั้งที่ ถ้าผู้ที่มีอำนาจนั้นรับฟังและพิจารณาเสียบ้าง โดยไม่คิดว่าความคิดเห็นเหล่านั้นจะมาจากผู้ที่อายุอ่อนกว่า จะมาจากผู้ที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าแล้ว ก็จะทำให้ป้ญหาเหล่านั้นสามารถคลี่คลายไปได้ด้วยดี หรือสามารถแก้ไขปัญหาให้ลดระดับความรุนแรง และมีความราบรื่นที่จะดำเนินงานนั้นให้สำเร็จมากขึ้นในระดับหนึ่ง   ทำให้เข้าใจในคำพูดที่หลายคนได้เคยเอ่ยมาว่า "  การเห็นมาอย่างไร พูดไปอย่างนั้น กับเป็นอันตรายต่อผู้พูด เป็นอันตรายต่อผู้แสดงความคิดเห็น  " ทั้งที่มีเหตุและผลประกอบกัน นับว่าเป็นความยากยิ่งในการที่จะทำให้ปัญหานั้นลดระดับลง เพราะบางครั้งผู้รับฟังมิใช่เป็นผู้ทำงาน แต่ผู้แสดงความคิดเห็นเป็นผู้ที่ทำงานและพบกับเรื่องราวมามากมายหลากหลาย  รวมถึงรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่กลุ่มคนทำงานด้วยกันมาตลอด เป็นแต่เพียงว่า.....ผู้นำเสนอข้อคิดเห็นนั้นมีฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น

ดังนั้น  จึงเห็นได้ว่า ไม่ว่าองค์กรใด ๆ ก็ตาม หากความคิดเห็นนั้นยังไม่สามารถที่จะนำมาซึ่งยังประโยชน์ได้อย่างแท้จริงแล้ว องค์กรเหล่านั้นก็เท่ากับยังวนเวียนอยู่ในความคิดเดิม ๆ อาจจะก้าวหน้าเพิ่มเติมได้ก็แค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น  และถ้าหากความกล้าหาญในด้านความคิดกับทำให้ชีวิตเกิดปัญหาอุปสรรค์แล้วก็ย่อมทำให้ผู้ที่ผ่านพบมาล้มเลิกที่คิดจะพัฒนาองค์ความรู้ประสบการณ์ในที่สุด  สุดท้ายความคิดเห็นก็จะกลายเป็นความคิดที่ตายแล้วจากคนที่ยังมีชีวิตอยู่