วันนี้ (6 ธ.ค.49) ที่ สคส. มีการทำ AAR งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ  ครั้งที่ 3   ผมจะไม่บันทึกผลการ AAR นั้น   แต่จะ AAR การทำ AAR นั้นอีกชั้นหนึ่ง

- สิ่งที่เกินคาด  คือความยิ่งใหญ่  อลังการ  ความประณีต  ความหลากหลาย  ความคึกคัก  บรรยากาศแห่งมิตรไมตรี
- สิ่งที่เกินคาด : ความเป็นที่นิยมของห้องหลุมดำ KM และลานเสวนาที่มีบรรยากาศสบาย ๆ แต่รสชาติเข้มข้น
- สิ่งที่ไม่คาดว่าจะประสบ : มีคนถามหาเอกสารแจกของห้องย่อย   แสดงว่าผู้ขอไม่เข้าใจว่างานนี้ต้องการให้มาซึมซับเรื่องเล่าจากผู้ทำจริง   ไม่ใช่สำหรับมาเก็บเอกสารไปอ่าน
- จุดอ่อน : จำนวนห้องมากไป  ทำให้บางห้องคนน้อย
- ประทับใจ : ห้องที่คนน้อย  แต่วิทยากรดำเนินการอย่างเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ   ทำให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้วิธีการที่ลุ่มลึก
- ภูมิใจ : ในคุณภาพของวิทยากร   ทำให้ได้ชื่อว่าเป็นงานที่คุณภาพสูงมาก
- ได้เรียนรู้ : วิธีจัดห้องให้เกิดปฏิสัมพันธ์สูง   เช่น จัดเก้าอี้เป็นรูปก้างปลา  ยกเก้าอี้ออกนั่งกับพื้น
- ได้น้อยกว่าที่คาด : การ ลปรร. ข้าม Sector ยังน้อย
- ชื่นใจ : มีการใช้ AAR เป็นเครื่องมือ ลปรร. ในห้องต่าง ๆ และในกลุ่มวิทยากร
- ไม่คิดว่าจะมี : มารถตู้แต่มาขอเบิกเงินโดยอ้างว่าขับรถมา   และเล่ห์เพทุบายเบิกเงินไม่ตรงความจริงหลากหลายแบบ

วิจารณ์  พานิช
 6 ธ.ค.49