ในโรงพักหนึ่งแห่ง

สถานีตำรวจ ถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพราะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ใกล้ชิดประชาชน คอยดูแล บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จับหมวก ตั้งด่าน รับเรื่องร้องเรียน ดำเนินคดี สอบสวน แจ้งบัตรแจ้งเอกสารหาย ก็ตั้งต้นกันที่สถานีตำรวจ

สถานีตำรวจอาจแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ ตามที่ตั้ง คือ สถานีตำรวจนครบาล ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กับ สถานีตำรวจภูธรที่ตั้งอยู่นอกกรุงเทพนั่นเอง

สถานีตำรวจแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็น ๖ สายงาน ได้แก่

๑.สายงานป้องกันปราบปราม ซึ่งทำหน้าที่เป็นสายตรวจโดยใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ที่ประชาชนทั่วไปสามารถสังเกตได้จากหมวกนิรภัยสีทองที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสวมใส่ขณะออกปฏิบัติหน้าที่ ในสายงานนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำหน้าที่ขับขี่ตรวจตรารอบพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแบ่งผลัดออกตรวจตรา ตรวจค้นผู้ต้องสงสัย และหากพบเหตุซึ่งหน้าใด ๆ ก็จะเข้าระงับเหตุซึ่งหน้านั้น ๆ หรือไปที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้ง ควบคุมและตรวจสถานที่เกิดเหตุ คอยเฝ้าและป้องกันปราบปรามตามจุดเสี่ยง ควบคุมผู้ต้องขัง เป็นต้น

๒. สายงานสืบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจในสายงานนี้มักจะแต่งนอกเครื่องแบบตลอดเวลาทำงาน ด้วยหน้าที่ที่จะต้องสืบค้นหาตัวคนร้ายด้วยเทคโนโลยีสืบประวัติต่าง ๆ รวมถึงการแฝงตัวในชุมชน สืบหาพยานในพื้นที่ ล่อซื้อสิ่งผิดกฎหมาย ออกติดตามสืบจับคนร้ายจนถึงการปะทะกับคนร้าย เป็นต้น ประชาชนทั่วไปมักรู้จักตำรวจเหล่านี้ว่า สายสืบ

๓. สายงานสอบสวน มีพนักงานสอบสวน ซึ่งเป็นหน้าที่ตำรวจที่แม่นยำเรื่องกฎหมาย มีความสามารถในการสอบปากคำเรื่องราวจากพยานหรือคนร้าย ทำสำนวนคดีเพื่อส่งอัยการ เตรียมฟ้องผู้ต้องหา คุ้มครองพยาน เป็นต้น

๔. สายงานจราจร เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดสายงานจราจรจะดูแลงานจราจรเป็นหลัก เช่น ระบบสัญญาณไฟจราจร ควบคุมผู้ใช้รถและเดินบนท้องถนน จับกุมออกใบสั่งผู้ทำผิดกฎจราจร ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตรวจค้นจับกุมผู้ร้าย เป็นต้น ปกติสวมหมวกกันน๊อคสีขาวโดยจะมีเลขอักษรสีแดงเป็นรหัสระบุถึงเจ้าของผู้สวมหมวกอีกด้วย

๕. งานอำนวยการหรือธุรการ เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่ธุรการทุกด้าน เช่น ด้านเอกสาร ระบบคอมพิวเตอร์ งานสารบรรณ เป็นต้น

และ ๖. หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) หรือ ที่คนทั่วไปมักเรียกว่า หน่วยสวาท ทำหน้าที่ป้องกันปราบปราม เมื่อเกิดคดีพิเศษที่ต้องใช้เทคนิคและยุทธวิธีขั้นสูง มีการฝึกฝนความเชี่ยวชาญด้านยุทธวิธีอยู่ตลอดเวลา

ในถานีตำรวจหนึ่งแห่ง จะมีผู้รับผิดชอบในการบริหารอยู่ ๕ ตำแหน่ง ดังที่เรียกว่า ๕ เสือโรงพัก ได้แก่ ๑. ผู้กำกับการตำรวจ ๒. รองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันและปราบปราม ๓. รองผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนสอบสวนตำรวจ ๔. สารวัตรสืบสวนสอบสวน ๕. สารวัตรป้องกันและปราบปราม ซึ่งสถานีตำรวจที่มีปริมาณงานและเจ้าหน้าที่มากจะมีตำแหน่งครบทั้ง ๕ แต่สำหรับสถานีตำรวจที่มีปริมาณน้อยลงมาก็จะมีผู้บริหารลดหลั่นลงมาเช่นกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ทั่วไปที่ไปได้ทั่วความเห็น (0)