ผู้บริหารหน่วยงาน

 ช่วงนี้ที่สถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำ ในกติกาที่รับทราบทั่วกัน คือ ต้องมีการเสนอชื่อมาจากองค์กร

 ประเด็นก็ คือ มีการเสนอตัวโดยใบปลิวบ้าง ทางสื่อบ้าง

 ข้อคิดที่น่าสนใจ ถ้าเราจะพิจารณา เลือกใครสักคนมารับผิดชอบ บริหารงาน หรือ เป็นผู้นำในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เราจะ "หาเสียง หรือ เราจะหาผลงาน เราจะนำประสบการณ์ แผนงาน และ ความตั้งใจในการพัฒนามาประกอบอย่างไร น่าคิด" ครับ

JJ