การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

1. ความอ่อนตัว,แรงบีบมือ,กระโดดเชือกเดี่ยว-กลุ่ม

2. Sit-up,วิ่ง50เมตร

3. วิ่ง800,1000เมตร

4. Aerobic

5. เดินเพื่อสุขภาพ

6. วิ่งมินิมาราธอน