วันนี้นักว่าเป็นโอกาสอันดี   ที่ทางคณะศึกษาศาสตร์  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดอบรม Blog ให้แก่คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่ของคณะศึกษาศาสตร์   เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ระหว่างโลกของอินเทอร์เน็ต   ส่วนตัวของดิฉันเอง  เคยได้ยินเพียงแค่ Blog  แต่พอวันนี้ได้มี Blog เป็นของตนเองก้อรู้สึกดีคะ   และจะนำความรู้ที่ได้ ณ วันนี้  ไปเผยแร่ให้กับเพื่อน ๆ  ได้รู้จัก Blog ร่วมกัน