คงจะประทับใจกับงานโสตเทคโนสัมพันธ์ครั้งที่ 21 ที่คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ระหว่างวันที่1-3พย.49 โดยในงานครั้งนี้บรรดานักเทคโนทั้งรุ่นลายครามและรุ่นวัยทีนต่างแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ แต่สาระสำคัญงานครั้งนี้คือ

            1.ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศกับพม่า ลาว จีน และเวียตนาม

           2.สมาคมมาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโน