บันทึกครั้งที่ 41 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2549

วันนี้หาข้อมูลเกี่ยวกับปูราชินีในอินเตอร์เน็ต  เพื่อใช้ในการเขียนบทวิทยุ  และยังได้ข้อมูลจากหนังสือ advanced thailand geographic อีกด้วยครับ