การบ้าน 2 ธ.ค.49

1. ท่านคิดว่าธุรกิจของท่านมีโอกาสร่วมทุนกับต่างชาติหรือไม่ และมีรูปแบบในการร่วมทุนอย่างไร

       ธุรกิจของผมเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการนำสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์จากต่างประเทศเข้ามาขายในประเทศ ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติโดยตรง  ฉะนั้นจึงมีโอกาสที่จะร่วมทุนกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะในประเทศที่เป็นผู้ผลิตสินค้า นั้นๆ

         เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว ตามธุรกิจตามบัญชี สอง ว่าด้วยการผลิต จำหน่ายและซ่อมบำรุง วัตถุระเบิด ยานภาหนะ เรือ อากาศยานทางทหาร ธุรกิจประเภทนี้ ดังนั้นรูปแบบองค์กรธุรกิจที่คิดว่าเหมาะสมคือ

1.จัดตั้ง บริษัทจำกัด โดยหาผู้ร่วมทุนชาวไทยเพิ่มอีก 5 คน และต่างชาติ 1 คน

2.ทุนจดทะเบียนของบริษัท ร้อยละ 51 เป็นของหุ้นส่วนคนไทย มีสัญชาติไทย แบ่งเป็น ของ

     2.1. ผจก.บริษัท(ตัวผมเอง) ร้อยละ 46

     2.2. ผู้ถือหุ้นชาวไทย ร้อยละ 1 ทั้ง 5 คน

3. ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ร้อยละ 49

        กรรมการผู้มีอำนาจตัดสินใจเด็ดขาดให้เป็น ผจก.บริษัทชาวไทย