ตอนนี้นะคะ 10.20 น.  ทางศูนย์ควบคุมระบบเครือข่าย ม.นเรศวร ได้มาอบรมเกี่ยวกับไวรัส การกำจัดไวรัส และการใช้เมล์ของ nu ได้รับความรู้ใหม่ๆ เยอะมาก ดีค่ะ แล้วในช่วงเดือน ม.ค. ก็จะมีการอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Outlook อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทางศูนย์ก็ได้มาจัดอบรมที่คณะฯ ซึ่งได้รับความสะดวก บุคลากรสามารถที่จะมาเข้าร่วมอบรมได้สะดวกยิ่งขึ้น ก็เป็นโครงการดีๆ น่าจะมีการอบรมการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานอื่นๆ ตามคณะฯ ด้วยจะยิ่งดี