บันทึกนี้ไม่มีภาพแน่นอน แต่กลิ่นอาจมีได้บ้าง คอมฯ ใครรับกลิ่นได้..โปรดระวัง เพราะเป็นเรื่องของ..อึ นั่นเอง
อึ..ใครคิดว่าไม่สำคัญ..
ถ้าเด็กแรกเกิดให้สังเกตว่า ถ้าอึเป็นสีขาว เป็นเรื่องร้ายแรง..ต้องพบแพทย์
แล้วอึ..ผู้ใหญ่ละ
ผมได้ตารางให้คะแนนอึ จากบริษัทขายผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งหนึ่ง (ไมต้องระบุ)
ลองอ่านดูนะครับ แล้วให้ค่าคะแนนอึตัวเองดู..ได้ความอย่างไร ช่วยมาแจ้งด้วยครับ
ผมลองให้คะแนนของผมแล้ว ผลก็คือต้องทานอาหารที่มีกากมากขึ้น (ที่บ้านมีต้นกล้วยหลายต้น สงสัยจะหมดงานนี้แหละ)  

แบบทดสอบอึ

     1. อึของคุณจมน้ำหรือลอยน้ำ

         ( ) ลอยน้ำ 1 คะแนน  ( ) จมน้ำ  2 คะแนน

     2. ลักษณะอ่อนนิ่มหรือเป็นก้อนแข็ง

        ( ) อ่อนนิ่มเหมือนยาสีฟัน 1 คะแนน ( ) เป็น
              ก้อนแข็ง  2 คะแนน

     3. ปริมาณอึในการขับถ่ายต่อครั้ง (กะด้วยสายตา)

        (  ) 200 กรัมขึ้นไป 1 คะแนน 
       
(  ) ต่ำกว่า
200  กรัม  2 คะแนน

     4. ความรู้สึกหลังการขับถ่าย

        ( ) โล่งสบายท้อง 1 คะแนน  ( ) เหมือนขับถ่าย
              ไม่หมด  2 คะแนน

     5. จำนวนครั้งที่ขับถ่าย

         ( ) 1 วัน/1-2 ครั้ง  1 คะแนน ( ) 2-3 วัน/ครั้ง 2 คะแนน

     6. ลักษณะสี

        ( ) เหลืองทอง 1 คะแนน  ( ) น้ำตาลเข้ม  2 คะแนน

     7. กลิ่น

       ( )ไม่ค่อยมีกลิ่น 1 คะแนน( ) มีกลิ่นเหม็น 2 คะแนน  
 

7-9    คะแนน  ขอแสดงความยินดีว่าคุณมีสุขภาพที่แข็งแรง ดีเลิศ
10-12  คะแนน   คุณจะต้องคอยระวังและดูแลสุขภาพให้มากขึ้น โดยเฉพาะ พยายามรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูงกว่าเดิม
13-14  คะแนน ระบบการขับถ่ายของคุณเริ่มเตือนภัยทางสุขภาพแล้ว