ความเห็น 111050

โสตเทคโนสัมพันธ์

เขียนเมื่อ 
น่าจะมีการประชาสัมพันธ์ เชิญนักวิชาการโสตฯ ตามคณะฯ ต่างๆ เพื่อไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยจะดีมาก เพราะจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันนะคะ พี่ช้างนะ