การประกวดแข่งขันความคิดสร้างสรรค์ได้ขยายเวลาการรับสมัคร  ดังนี้

         กำหนดปิดรับสมัคร จากเดิมวันที่ 8 ธันวาคม 2549 เลื่อนเป็น 22 ธันวาคม 2549

        แจ้งผลการพิจารณา จากเดิม 15 ธันวาคม 2549 เลื่อนเป็น 29 ธันวาคม 2549