วันนี้เป็นวันที่คณะศึกษาศาสตร์ มี blog ขึ้นจำนวนมาก  ต้องขอขอบคุณทีมงานจากหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ท่านอาจารย์วิบูลย์  คุณตูน และคุณโอ  ที่สละเวลามาอบรมการเขียน blog ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ ได้มีแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง

จากที่เคยเป็นผู้อ่าน blog เพียงอย่างเดียว  นับจากวันนี้ไปคงได้พัฒนากลายเป็นผู้เขียน (ที่ดี) บ้างค่ะ

หากมีเรื่องราวที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คงได้นำมาเขียนให้ทุกท่านได้ทราบเรื่อยๆค่ะ