นี่คือวัยรุ่น

 • ต้องการความรัก จากครอบครัวและเพื่อน
 • ต้องการ การยอมรับในกลุ่มเพื่อนมากกว่าพ่อแม่
 • ต้องการความสนใจจากคนอื่น แต่งตัวตามแฟชั่น
 • ชอบอิสระ ทั้งด้านความคิดและการแสดงออก
 • มีเหตุผลเป็นของตนเอง
 • ชอบสนุกสนาน
 • อ่อนไหวง่าย ชอบเพ้อฝัน
 • สนใจเรื่องเพศและความรักเป็นอย่างมาก

อะไรที่พ่อแม่ควรให้

 • ให้ความรัก ความเข้าใจ
 • เป็นที่ปรึกษา แนะนำ
 • ให้กำลังใจ เพื่อช่วยประคับประคองให้เขาผ่านช่วงวัยรุ่นไปได้ด้วยดี
 • ยอมรับข้อคิดเห็น ตามความถูกต้อง
 • ให้ความช่วยเหลือเมื่อเขาต้องการ
 • ให้เวลาและร่วมกันแก้ปัญหา
 • หาโอกาสพบกับเพื่อนของลูก เพื่อแสดงถึงการเอาใจใส่

วัยรุ่นยุคใหม่

 • มีปัญหาปรึกษาผู้มีประสบการณ์ เช่น พ่อ แม่ ครู อาจารย์
 • ไม่เอาแต่ใจ คิดถึง ผลดี ผลเสีย ก่อนตัดสินใจ
 • ไม่เสี่ยงต่อการอยู่ 2 ต่อ 2 กับเพื่อนต่างเพศ
 • รับผิดชอบต่อการเรียน หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดทุกชนิด
 • รักและเข้าใจ ให้กำลังใจ ให้อภัยซึ่งกันและกัน
 • สนับสนุนให้เพื่อนใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ทั้งด้านการเรียน กีฬาและดนตรี
 • ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
 • เข้าใจและตระหนักถึงความรัก ความปรารถนาดีของพ่อแม่ ไม่ทำให้ท่านเสียใจและไม่สบายใจ

วัยรุ่นสดใส ใส่ใจการเรียน พากเพียรในสิ่งดี หลีกหนียาเสพติด