ตอนที่ 21

         สกว. กับความเป็นองค์กรเคออร์ดิค  ตอนที่ 19   ว่าด้วยเรื่องการจัดการความรู้ 2 แนวทาง   อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช