GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

อบรมบล็อค

ความรู้ความเข้าใจในการสร้างบล็อค วิธีการเขียนบล็อค
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดฝึกอบรมการเขียนบล็อค ให้บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2549 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อให้บุคลากรของคณะได้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างบล็อค วิธีการเขียนบล็อค สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): kmoad
หมายเลขบันทึก: 65955
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)