เปรียบเทียบฝุ่นละออง PM 2.5 ณ ที่ต่างๆ

ภายนอกอาคาร

มีค่ามากที่สุด

ร้านสะดวกซื้อที่มีแอร์

จะเห็นว่าลดลงเพียง 9

ภายในห้องที่ปิดประตู+ เปิดเครื่องฟอกอากาศ

จะเห็นว่า ฝุ่น pm 2.5 มีค่าน้อยมาก

ในรถยนต์ที่มีแผ่นกรอง HEPA

จะเห็นว่าฝุ่น PM 2.5 มีค่าน้อยเช่นกัน

สรุปในรถที่มีแผ่นกรอง HEPA และในบ้านที่มีเครื่องกรองอากาศ ทำให้ฝุ่นลดลงในระดับที่ดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดสาธารณะความเห็น (0)