โครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (โจทย์/ประเด็นภายนอกมหาวิทยาลัย)

ผมถือโอกาสสะท้อนข้อมูลที่นิสิตนักศึกษาได้สื่อสารออกมา อันเป็นประเด็นของสังคมนอกมหาวิทยาลัย เป็นประเด็นที่ผ่านการพิจารณาใคร่ครวญ ครุ่นคิดเชิงบุคคล แล้วสื่อสารต่อสาธารณะ เป็นประเด็นที่ผมและทีมงานไม่ก้าวย่างเข้าไป “บอกว่าผิด หรือถูก”

จากบันทึกที่ผ่านมา   โครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (โจทย์/ประเด็นภายในมหาวิทยาลัย)  ผมเขียนสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการสำรวจประเด็นที่นิสิตนักศึกษาสนใจที่จะนำมากำหนดเป็นโจทย์การเรียนรู้เนื่องในโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  ซึ่งครอบคลุม 2 ประเด็น คือ

 • ภายในมหาวิทยาลัย
 • ภายนอกมหาวิทยาลัย


สำหรับบันทึกนี้  ผมถือโอกาสสะท้อนข้อมูลที่นิสิตนักศึกษาได้สื่อสารออกมา  อันเป็นประเด็นของสังคมนอกมหาวิทยาลัย  เป็นประเด็นที่ผ่านการพิจารณาใคร่ครวญ ครุ่นคิดเชิงบุคคล  แล้วสื่อสารต่อสาธารณะ  เป็นประเด็นที่ผมและทีมงานไม่ก้าวย่างเข้าไป “บอกว่าผิด หรือถูก”

นั่นคือ

1.ครอบครัว

 • หย่าร้าง
 • ทะเลาะวิวาท
 • ทำร้ายร่างกาย
 • ละเลยการเลี้ยงดู อบรม

2.สังคม

 • สิ่งเสพติด
 • ความเครียด
 • กระทำชำเรา/ฆ่าข่มขืน
 • ทะเลาะ/แย่งคนรัก


3.สิ่งแวดล้อม

 • ขยะ
 • น้ำเน่าเสีย
 • โลกร้อน
 • อากาศเป็นพิษ

4.จราจร

 • รถติด
 • วินัยจราจร เช่น ฝ่าไฟแดง
 • อุบัติเหตุ เช่น หลับใน  ไม่มีน้ำใจ

5.การเมืองและสิทธิ

 • เลือกตั้ง
 • รัฐประหาร
 • ความเหลื่อมล้ำ
 • ความขัดแย้ง
 • ละเมิดสิทธิทางกาย ทรัพย์สิน


ครับ  ทั้งปวงนี้ก็ยังต้องมาลุ้นอีกทีว่า  เมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้ในวันสองวันนี้ไปแล้ว นิสิตนักศึกษาจะขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้หรือไม่ หรือแม้กระทั่งเมื่อตัดสินใจลงมือทำกิจกรรมในประเด็นเหล่านี้แล้ว  ก่อเกิดมรรคผลเช่นใดบ้าง -

สู้ๆ ครับ 


หมายเหตุ

เขียน : วันที่ 27 มกราคม 2562
ภาพ : สุริยะ  สอนสุระ / งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pandinความเห็น (0)