ห้องสมุดส่วนตัวของฉัน

ตอนเด็ก ๆ พ่อเป็นคนใฝ่รู้ ซื้อหนังสือต่าง ๆ เข้ามาไว้ที่บ้าน
ถึงแม้จะไม่เยอะ แต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นคนชอบอ่าน

แม่ ถึงแม้จะเรียนไม่สูงนัก แต่แม่ก็ยังอ่านหนังสือให้เห็นประจำ
อย่างน้อยก็หนังสือพิมพ์ หรือ นิตยสารต่าง ๆ

พอได้เข้าโรงเรียน ก็จะไม่ได้แล้วว่า เริ่มชอบเข้าห้องสมุดเมื่อไหร่
แต่ "ห้องสมุด" คือ ที่สิงสถิตของตัวเองมาตลอดชีวิตของการเรียนหนังสือ
ในทุกระดับ ประถม มัธยม ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือแม้แต่ทำงานแล้วก็ตาม

เนื่องจากทำงานในมหาวิทยาลัยมาตลอด สำนักหอสมุดยังคงเป็นที่เยี่ยมเยือน
เดินดูหนังสือแล้วยืมออกมาในฐานะบุคลากรขององค์กรนั้น ๆ อยู่เสมอ

ความฝันที่อยากจะมี "ห้องสมุดส่วนตัว" ของตัวเองก็เกิดขึ้นแบบเงียบ ๆ
ตอนประถม มัธยม กำลังเงินซื้อหนังสือยังมีไม่มากนัก
เริ่มชัดเจนขึ้นตอนปริญญาตรี เงินค่าขนมได้มากขึ้น
ส่วนหนึ่งก็เอาไปซื้อหนังสือที่เปิดดูแล้วอยากอ่าน

ตอนปริญญาโทก็ไม่ต่างกัน แต่เน้นไปที่หนังสือสำหรับการเรียนมากกว่า
เพราะต้องทำวิทยานิพนธ์เพื่อจบการศึกษา

แต่ก็ได้มีโอกาสเริ่มสัมผัสงานหนังสือประจำปีที่หนังสือราคาแสนถูก
ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มตามเก็บหนังสือที่เคยอยากได้เมื่อนานมาแล้ว
และหนังสือที่อยากได้ตอนนี้ เรียกว่า เป็นกิเลส ตัณหาเบา ๆ เลยล่ะ

แล้วมันก็สะสมไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งมีบ้านเป็นของตัวเอง
ยอมสละห้องนอน ๑ ห้องในบ้านหลังเล็ก ๆ หลังนี้
เป็น "ห้องสมุดส่วนตัว" หรือ "ห้องหนังสือส่วนตัว"

เริ่มมีการจัดหนังสืออยู่หลายรอบ ชั้นไม่พอก็ค่อย ๆ เก็บเงินซื้อชั้น
จนกระทั่งปีนี้ต้นปี ๒๕๖๒ เริ่มจัดหนังสือใหม่อีกรอบ
ใช้เวลาในการจัดมาเป็นเดือนตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
ทำทุกคืน คืนละนิด คืนละหน่อย

ก็ออกมาในรูปที่จะได้เห็นต่อไปนี้

..

..

ชุดที่ ๑ ... ภาพรวมทั้ง ๔ ด้านของห้อง

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

ชุดที่ ๒ ... หนังสืออ้างอิง และ หนังสือคอมพิวเตอร์

..

ช่องบนซ้าย-บนกลาง-ล่างซ้าย-ล่างกลาง ... หนังสืออ้างอิง

ช่องบนขวา ... หนังสือถ่ายภาพ

ช่องล่างขวา ... หนังสือโปรแกรมตกแต่งภาพ

..

..

ช่องบนซ้าย ... หนังสืออ้างอิง

ช่องบนกลาง ... หนังสือคอมพิวเตอร์

ช่องล่างซ้าย ... นิตยสาร วารสารในหลวงรัชกาลที่ ๙

ช่องล่างกลาง ... หนังสือคอมพิวเตอร์

..

..

ช่องบน ... หนังสือถ่ายภาพ

ช่องล่าง ... หนังสือโปรแกรมตกแต่งภาพ

..

..

ช่องบน ... หนังสือโปรแกรมตกแต่งภาพ

ช่องล่าง ... หนังสือการออกแบบเว็บไซต์

..

..

..

ชุดที่ ๓ ... หนังสือสะสม

..

ชั้นบน ... หนังสือ "ท่าน ว.วชิรเมธี"

ชั้นล่าง ... หนังสือ "ท่าน ชุติปัญโญ", หนังสือสำนักพิมพ์ A Thing Book และหนังสือ "คุณพิทยากร ลีลาภัทร์"

..

..

ชั้นบน ... หนังสือ "วินทร์ เลียววาริณ" และหนังสือ "หนุ่มเมืองจันท์"

ชั้นล่าง ... หนังสือ "นิ้วกลม" และหนังสือสำนักพิมพ์ Spring book

..

..

ชั้นบน ... หนังสือ "พระไพศาล วิสาโล" และหนังสือธรรมะเล่มอื่น ๆ

ชั้นล่าง ... หนังสือ "ในหลวงรัชกาลที่ ๙"

..

..

ชั้นบน ... หนังสือสำนักพิมพ์ a book, หนังสือสำนักพิมพ์ พราว, หนังสือ "คณาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาฯ", หนังสือ "ณรงค์ จันทร์เรือง"

ชั้นล่าง ... หนังสือ "อาจารย์เสกสรร ประเสริฐกุล", หนังสือสำนักพิมพ์ 108 ไอเดีย, หนังสือ "ชาติ ภิรมย์กุล"

..

..

๔ ช่องล่างสุดของชั้นวางหนังสือชั้นนี้ ... หนังสือ "ประวัติศาสตร์สงคราม"

..

..

ชุดที่ ๔ ... นวนิยาย วรรณคดี บทกวี วรรณกรรมร่วมสมัย สารคดีภาพยนต์ไทย โหราศาสตร์ และดนตรี

..

ชั้นบน ... นวนิยาย

ชั้นกลาง ... สามก๊ก และวรรณคดีไทย

ชั้นล่าง ... บทกวี (๑)

..

..

ชั้นบน ... บทกวี (๒)

ชั้นกลาง ... วรรณกรรมร่วมสมัย (๑)

ชั้นล่าง ... วรรณกรรมร่วมสมัย (๒)

..

..

ชั้นบน ... หนังสือ "สารคดีภาพยนตร์ไทย" และ หนังสือ "โหราศาสตร์"

ชั้นกลาง ... หนังสือจากกัลยาณมิตร Gotoknow เช่น งานเขียนจากคุณแผ่นดิน ฯลฯ

ชั้นล่าง ... หนังสือ "ดนตรี" และบันทึกส่วนตัว

..

..

ชุดที่ ๕ ... พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ อัตชีวประวัติ สุขภาพ จิตวิทยาพัฒนาตนเอง การเงิน การลงทุน การตลาด

..

ชั้นบนซ้าย ... พจนานุกรม และ Dictionary

ชั้นบนขวา ... หนังสือ "การใช้ภาษาอังกฤษ"

ชั้นล่างซ้าย ... หนังสือ "อัตชีวประวัติ" (๑)

ชั้นล่างขวา ... หนังสือ "อัตชีวประวตัิ" (๒)

..

..

ชั้นบนซ้าย ... หนังสือ "สุขภาพ การแพทย์ การดูแลตัวเอง" (๑)

ชั้นบนขวา ... หนังสือ "สุขภาพ การแพทย์ การดูแลตัวเอง" (๒)

ชั้นล่างซ้าย ... หนังสือ "จิตวิทยาพัฒนาตนเอง" (๑)

ชั้นล่างขวา ... หนังสือ "จิตวิทยาพัฒนาตนเอง" (๒)

..

..

ชั้นบนซ้าย ... หนังสือ "จิตวิทยาพัฒนาตนเอง" (๓)

ชั้นบนขวา ... หนังสือ "จิตวิทยาพัฒนาตนเอง" (๔)

ชั้นล่างซ้าย ... หนังสือ "จิตวิทยาพัฒนาตนเอง" (๕)

ชั้นล่างขวา ... หนังสือ "จิตวิทยาพัฒนาตนเอง" (๖)

..

..

ชั้นบนซ้าย ... หนังสือ "การเงิน"

ชั้นบนขวา ... หนังสือ "การลงทุน"

ชั้นล่างซ้าย ... หนังสือ "การจัดการความรู้", หนังสือ "การตลาดออนไลน์" (๑)

ชั้นล่างขวา ... หนังสือ "การตลาดออนไลน์" (๒), หนังสือ "อนาคตศาสตร์"

..

..

ชุดที่ ๖ ... การจัดสวน การเลี้ยงแมว สิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยว ล้านนาไทย ธรรมะ เรื่องเร้นลับ การเมืองไทย ประวัติศาสตร์ไทย

..

ชั้นบนซ้าย ... หนังสือ "การจัดสวน", หนังสือ "การเลี้ยงแมว"

ชั้นบนขวา ... หนังสือ "การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"

ชั้นล่างซ้าย ... หนังสือ "ท่องเที่ยว"

ชั้นล่างขวา ... หนังสือ "ล้านนาไทย"

..

..

ชั้นบนซ้าย ... หนังสือ "ท่องเที่ยว" (๒), หนังสือ "อารยธรรมและวัฒนธรรม"

ชั้นบนขวา ... หนังสือ "ท่องเที่ยว" (๓)

ชั้นล่างซ้าย ... หนังสือ "ธรรมะในพระพุทธศาสนา" (๑)

ชั้นล่างขวา ... "หนังสือ "ธรรมะในพระพุทธศาสนา" (๒)

..

..

ชั้นบนซ้าย ... หนังสือ "ธรรมะในพระพุทธศาสนา" (๓)

ชั้นบนขวา ... หนังสือ "ธรรมะในพระพุทธศาสนา" (๔)

ชั้นล่างซ้าย ... หนังสือ "ธรรมะในพระพุทธศาสนา" (๕)

ชั้นล่างขวา ... หนังสือ "ธรรมะในพระพุทธศาสนา" (๖)

..

..

ชั้นบนซ้าย ... หนังสือ "เรื่องเร้นลับ สิ่งที่มองไม่เห็น" (๑)

ชั้นบนขวา ... หนังสือ "เรื่องเร้นลับ สิ่งที่มองไม่เห็น" (๒)

ชั้นล่างซ้าย ... หนังสือ "การเมืองไทย"

ชั้นล่างขวา ... หนังสือ "ประวัติศาสตร์ไทย"

..

..

ชุดที่ ๗ ... การศึกษา การอ่าน การเขียน การพูด จิตวิทยาความรัก

..

ชั้นบนซ้าย ... หนังสือ "ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช" และหนังสือ "การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑"

ชั้นบนขวา ... หนังสือ "จิตวิทยาการศึกษา" และหนังสือ "ทักษะการคิด" (๑)

ชั้นล่างซ้าย ... หนังสือ "ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์"

ชั้นล่างขวา ... หนังสือ "การจัดการเรียนรู้" และ หนังสือ "ทักษะการคิด" (๒)

..

..

ชั้นบนซ้าย ... หนังสือ "การอ่าน การเขียน การพูด" (๑)

ชั้นบนขวา ... หนังสือ "การอ่าน การเขียน การพูด" (๒)

ชั้นล่างซ้าย ... หนังสือ "จิตวิทยาความรัก" (๑)

ชั้นล่างขวา ... หนังสือ "จิตวิทยาความรัก" (๒)

..

..

ชั้นล่างซ้าย ... หนังสือ "จิตวิทยาความรัก" (๓)

ชั้นล่างขวา ... หนังสือ "จิตวิทยาความรัก" (๔)

..

..

ชุดที่ ๘ ... กฏหมาย การศึกษา ความเป็นครู

..

ชั้นบน ... หนังสือ "กฎหมาย" และหนังสือ "การสอบใบขับขี่"

ชั้นล่าง ... หนังสือ "การศึกษาไทย" (๑)

..

..

ชั้นบน ... หนังสือ "การอุดมศึกษา"

ชั้นกลาง ... หนังสือ "ความเป็นครู"

ชั้นล่าง ... หนังสือ "การศึกษาไทย" (๒)

..

..

ชุดที่ ๙ ... การวิจัย สถิติ

..

ชั้นบน ... หนังสือ "การวิจัย" (๑)

ชั้นล่าง ... หนังสือ "การวิจัย" (๒) และหนังสือ "สถิติ"

..

..

ชุดที่ ๑๐ ... หนังสือวิชาชีพ "เทคโนโลยีการศึกษา"

..

ชั้นบนซ้าย ... หนังสือ "เทคโนโลยีการศึกษา"

ชั้นบนขวา ... หนังสือ "สื่อการศึกษาพื้นฐาน" และหนังสือ "เทคโนโลยีการสอน"

ชั้นล่างซ้าย ... หนังสือ "นวัตกรรมการศึกษา" และหนังสือ "บทเรียนสำเร็จรูป"

ชั้นล่างขวา ... หนังสือ "คอมพิวเตอร์ช่วยสอน" และหนังสือ "e-book"

..

..

ชั้นบนซ้าย ... หนังสือ "e-Learning" และหนังสือ "บทเรียนดิจิทัล"

ชั้นบนขวา ... หนังสือ "การศึกษาทางไกล" และหนังสือ "การออกแบบไฟล์นำเสนอเนื้อหา"

ชั้นล่างซ้าย ... หนังสือ "Multimedia"

ชั้นล่างขวา ... หนังสือ "เทคโนโลยีสารสนเทศ" และหนังสือ "คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา"

..

..

ชั้นบนซ้าย ... หนังสือ "สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา"

ชั้นบนขวา ... หนังสือ "วิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา" และหนังสือ "เว็บไซต์และอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา"

ชั้นล่างซ้าย ... หนังสือ "การออกแบบกราฟิก"

ชั้นล่างขวา ... หนังสือ "การใช้โปรแกรม Authorware"

..

..

นี่คือ หนังสือทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้ในห้องสมุดส่วนตัวที่พอจะจัดหมวดหมู่ได้แบบนี้
ยังไม่เคยนับว่ามีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ และอาจจะแสดงไม่ครบถ้วน
พอเรียกได้ว่า จัดตามสภาพจริง ตามเจ้าของห้องสมุดพอรู้เรื่่องและเข้าใจ

มีนิตยสาร วารสารอยู่ในกล่องกระดาษ A4 ซึ่งยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่
ต้องค่อย ๆ หาซื้อกล่องพลาสติกดี ๆ ใส ๆ มาเก็บในภายหลัง

ออ อุปกรณ์ที่ช่วยในการจัดห้องสมุดนี้ มี ชั้นวางหนังสือ เหล็กกั้นหนังสือ
ที่เป็นค่าใช้จ่ายในการทำห้องสมุดแห่งนี้ คงจะพยายามปรับปรุงไปเรื่อย ๆ

..

มันไม่ใช่งานอดิเรก แต่มันคือ "ชีวิต" ของคนชอบอ่านหนังสือ

ทำในสิ่งที่รัก และ รักในสิ่งที่ทำ

แค่อยากรู้ ชอบอ่าน และมีความสุข เท่านั้นเอง

บุญรักษา ทุกท่านครับ ;)...

..

..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หอมกลิ่นหนังสือความเห็น (20)

เขียนเมื่อ 

ห้องสมุดในฝันเลย … neat, complete สมตัว นะคะ ^_;^

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ คุณหมอธิ ;)…

ชื่นชมครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณท่าน ผอ. ชยันต์ เพชรศรีจันทร์ ครับผม ;)…

เขียนเมื่อ 

เยอะจริง ๆ ค่ะ เป็นระเบียบมาก เดี๋ยวหาเวลาจัดมั่งค่ะ

เขียนเมื่อ 

สุดยอดครับอาจารย์ …. อ.รงค์ จาก มข. ท่านไม่ได้บริจาคหนังสือให้ภาควิชาฟิสิกส์ มมส. นะครับ เราเรียกว่า ท่านบริจาคห้องสมุดส่วนตัว ให้กับภาควิชาฯ จนเด็ก ๆ มีหนังสือดี ๆ อ่านกันถึงทุกวันนี้ …. อาจารย์รักการอ่านจริง ๆ … ผมอ่านไม่เก่งแต่อยากจะทำให้ลูกสาวรักการอ่าน ไม่รู้จะทำยังไงดี …. การสร้างห้องสมุดแบบอาจารย์ทำนี้น่าสนใจมาก ๆ ครับ

เห็นแล้ว…รักเลย

เขียนเมื่อ 

สู้ สู้ ครับ คุณขวัญ KwansudaB ;)…

เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ต๋อย

ผมก็คงไม่ต่างจากท่านอาจารย์รงค์ครับ เคยพยายามจะทำแบบนั้นอยู่ แต่คนรักการอ่าน คนเห็นของหนังสือมันไม่เหมือนกันครับ พยายามแล้วยังไม่ค่อยสำเร็จครับ แต่จะพยายามต่อไป

หากอาจารย์จัดห้องสมุดได้แล้ว อย่าลืมเขียนบันทึกมาอวดพวกเรานะครับ

ขอบคุณมากครับ ;)…

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณแสง 555

สุดยอดเลยค่ะ ห้องสมุดในฝันเหมือนกันค่ะตอนนี้คัดหนังสือที่ซื้อมาเก็บไว้ บางส่วนบริจาคไปแล้ว จะจัดเฉพาะส่วนที่เหลือ ได้ไอเดียจากอาจารย์แล้ว แต่ตู้ที่นำมาวางสั่งทำหรือซื้อเพราะหนังสือวางไว้นานๆตู้จะแอ่นค่ะ สมัยนี้ตู้หนังสือไม่ค่อยแข็งแรง แนะนำด้วยนะคะ

เขียนเมื่อ 

จริง ๆ การเลือกชั้นวางหนังสือ ผมก็เลือกแล้วเลือกอีกอยู่นั้นเหมือนกันครับ อาศัยไปเดินดูตามร้านเฟอร์นิเจอร์ งานราชทัณฑ์ หรือตามห้างที่เขาขายชั้นวางหนังสือ

ชั้นที่ดีที่สุดในความชอบของผม ก็คือ ไม้จริง มีกระจกสำหรับกันฝุ่นครับ เพราะมันรับน้ำหนักได้ดีและยังไม่ต้องทำความสะอาดบ่อย ๆ แต่ข้อเสียคือ ราคาไม้จริงและมีกระจกจะราคาสูง (ซึ่งไม่เหมาะกับฐานะผม 555)

รองลงมา คือ ชั้นไม้อัดแบบเกรด A ดูแข็งแรงสักหน่อย รับน้ำหนักได้พอสมควร ราคาจะไม่ค่อยแพงนัก แบบว่าพอสู้ได้

แต่ที่พี่แก้วเห็น คือ เหมือนชั้นวางชั่วคราว ครับ ที่บ้านไม่มีคนช่วยยกแน่ ถ้าหากชั้นวางมันหนักมาก ๆ เลยจำเป็นต้องเลือกใช้ชั้นสำเร็จรูป วางซ้อนทับกัน รองกระดาษกันล้มไว้ข้างหน้า ชั้นล่างสุด วางกล่องวารสารเอาไว้เพื่อให้มันถ่วงน้ำหนักของชั้นจะได้ไม่ล้มง่าย ๆ

ผมยังเคยคิดเลยว่า ถ้ามีเงิน จ้างบริษัทมาออกแบบห้องสมุดไปเลย แต่ก็ได้แต่คิด 555

เอาตามบริบทห้องพี่แก้วแล้วกันนะครับ เอาตามใจชอบดีกว่า ;)…

เขียนเมื่อ 

เรียกกิเลสที่มุดหัวอยู่ของผมให้ตื่นอยากเลยทีเดียว สำหรับห้องสมุดส่วนตัวที่เป็นความฝันวัยเยาว์ตอนนี้กำลังมองหาตู้อยู่ ไอเดียของอาจารย์ น่าลองครับ แม้จะเสี่ยงล้มก็ตาม

เขียนเมื่อ 

ล้มยากนิดหนึ่งครับ ท่าน พ. แต่ถ้าแผ่นดินไหวมาล่ะก็ … สงสัยจะหล่นลงมารวมกันครับ 555

ชั้นไม้อัดแบบเกรด A ดูแข็งแรงสักหน่อย รับน้ำหนักได้พอสมควร ราคาจะไม่ค่อยแพงนัก แบบว่าพอสู้ได้

พี่แก้วจะต้องจัดหนังสือต่อเดี๋ยวหาชั้นแบบนี้เหมือนกันค่ะ

เขียนเมื่อ 

ครับ พี่แก้ว ;)…

เขียนเมื่อ 

มีหนังสือเยอะมาก ตอนผมไปที่บ้านอาจารย์มันย้งกองอยู่ที่พื้นอยู่เลย 5555

ว๊าวววว หนังสือเยอะมากค่ะ บรรณารักษ์ตาโต รับอาสาไปติดสติ๊กเกอร์ที่สัน เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและเก็บคืนหมวด….ไม่เอาค่าตัวค่ะ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ขจิต จำได้ 555

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจนะครับเนี่ย พี่ สิริพร ทิวะสิงห์ tuk-a-toon 555