ขอแสดงความยินดี กับผลงาน R2R Hearing สปสช.เขต4

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขอแสดงความยินดี กับผลงาน R2R Hearing สปสช.เขต4 

เมื่อปีก่อนเชื่อมมาจนถึงกลางปี 61 มีโอกาสได้เรียนรู้และคลุกคลีงาน Hearing ของ สปสช.เขต 4 โดยน้องนันท์ และคณะทำงาน Cluster 5 และการขับเคลื่อน Hearing สปสช.ส่วนกลางร่วมกับพี่ติ๋ง-คุณสุพรรณี เป็นมิติใหม่ของตัวเองต่อการเรียนรู้ ถ้าไม่ติดปัญหาและอุปสรรคคงได้ร่วมเดินทางการขับเคลื่อนมาจนถึงปลายปีนี้

วันนี้เห็นความก้าวหน้า

รู้สึกชื่นชม ชื่นใจ เพราะเห็น Value ที่มีอยู่ในเนื้องาน

ที่น่าจะมากกว่าการทำเป็น Routine อย่างเดียวเพื่อสนองนโยบายเท่านั้น แต่มีมิติของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยมีวิชาการ Back up แต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับทำให้เกิดการเรียนรู้ สร้างคนทำงานให้เป็น Knowledge Worker พร้อมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ เมื่อคนเปลี่ยน เนื้องานก็จะเปลี่ยน องค์กรก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย และที่สุดนำไปสู่การเกิดเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” Learning Organization [LO]


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)