ประมวนผลการเรียนรู้ในวิชากฏหมายเพื่อธุรกิจ

  ติดต่อ

  การรู้กฏหมายเปรียบเหมือนเรามีเครื่องมือในการทำธุรกิจเพิ่มขึ้นมาอีกอย่าง  
No. Purpose Skill Knowledge
1 รู้จักกฎหมายเพื่อบริหาร เรียนรู้และทำความรู้จักกฎหมายในธุรกิจ รู้จักคำว่ากฎหมาย
2 รู้จักประเภทของ กฎหมายธุรกิจ ฝึกทักษะการคิดแบบต่อยอด และเขียน รู้จักความหมายและประเภทของกฎหมาย
3 รู้จักการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย สามารถประเมินสถานการณ์เด่นภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เข้าใจสถานการณ์เด่นภายในประเทศและสามารถจะวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อธุรกิจ
4 สามารถประเมินสถานการณ์เด่นของโลก สามารถประเมินสถานการณ์ของโลกที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ การบริหารจัดการธุรกิจต้องเข้าใจและประเมินสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ไกลตัวในมุมมองกว้างที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้
5 รู้จักปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจและแนวทางแก้ไข สามารถวางแผนและรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นและจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6 รู้จักกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจและการระงับข้อพิพาท กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง ทั้งกฎหมายเดิม กฎหมายใหม่ สัญญาและการละเมิดต่าง ๆ ทำให้จัดการธุรกิจและมีแนวทางที่จะทำธุรกิจได้อย่างถูกกฎหมายและจะใช้ความเข้มแข็งของกฎหมายจัดการกับธุรกิจและขั้นตอนในการดำเนินการระงับข้อพิพาท
7 รู้จักการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจ ประโยชน์ของธุรกิจหรือกำไรคืออะไร ลูกค้าคือใคร   หาแหล่งเงินทุนที่ไหน และการได้เปรียบคนอื่นตรงไหนบ้าง เกิดขั้นตอนเตรียมความพร้อมในการทำธุรกิจโดยมุ่งไปให้บรรลุผลสำเร็จ
8 รู้ถึงอำนาจรัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจ เข้าใจได้ว่าอำนาจรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจได้อย่างไร รัฐมีบทบาทในการดำเนินธุรกิจในทุกๆ ประเภท การทราบถึงแนวทางนโยบายของรัฐบาลนั้น จะทำให้เราสามารถประเมินและกำหนดทิศทางธุรกิจของเราได้ชัดเจนขึ้น
9 รู้จักลักษณะและโครงสร้างขององค์กรธุรกิจ มีการดำเนินการธุรกิจอย่างไร มีลักษณะและการก่อตั้งในรูปแบบไหน ที่เหมาะสมที่สุดต่อธุรกิจ หาวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ  
10 รู้จักสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รู้จักสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เข้าใจสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 65889, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การเรียนรู้#กฎหมาย#องค์ความรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)