เมื่อวันที่ 1 ธค. 49 ในงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3  ที่ห้อง MR 225   การจัดการความรู้สู่การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร มีกิจกรรมที่น่าสนใจบนเวที ตลอดทั้งวัน นอกจากนิทรรศการการจัดการความรู้ การผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐานบริเวณหน้าห้องประชุมแล้ว   ในห้องประชุม ได้จัดการเสวนา เพื่อ ลปรร. เกี่ยวกับประสบการณ์การจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยได้นำคุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ ผู้ปฏิบัติจริงมาเล่าประสบการณ์ในบริบทพื้นที่ของตนเอง

             เริ่มจากในช่วงเช้า  คุณธุวนันท์ พานิชโยทัย  และคุณอุษา ทองแจ้ง  ทีมงาน KM กรมฯ มาเล่าเรื่อง ภาพรวมของการดำเนินงาน KM ของกรมส่งเสริมการเกษตร   โดยมี VCD  และ Powerpoint ประกอบการเล่าด้วย  

                                      KM34.jpg

                    คุณธุวนันท์  และ คุณอุษา  ช่วยกันเล่าเรื่อง          

          

         สนใจคลิกชมรายละเอียดได้เลยค่ะ

 

                                

 

   นันทา ติงสมบัติยุทธ์

7 ธค.49