"ถ้าคิดจะรื้อฟื้นให้สังคมดี เราต้องอบรมกันใหม่ ให้เขากลัวสิ่งที่เรียกว่าบาป เดี๋ยวนี้คนไม่กลัวคำว่า "บาป" แต่พอพูดว่า "ซวย" มันก็สะดุ้ง จึงควรเอาคำว่าซวย คำว่าโชคร้าย มาแทนคำว่าบาป

คนเดี๋ยวนี้ยังโง่ไปทางที่ไม่กลัวบาป แต่กลัวโชคร้าย เรื่องไสยศาสตร์มันจึงเจริญกว่าธรรมะในศาสนา จึงต้องเอาคำว่าบาปไปฝากไว้กับคำว่าโชคร้าย ทำให้เขากลัวบาปได้เหมือนกัน"

จาก...จุลสารชาวง่ามยวนชวนอ่าน