การจัดการความรู้ของจังหวัดนนทบุรี

บ่อยครั้งที่ทีม KM เราบ่นกันว่า "KM อยู่ตรงไหนเนี้ยะ" เรากำลังทำตามข้อสอบให้ได้คะแนนเต็มใช่ไหม? ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าทำกับชาวบ้านเขาจะรู้เรื่องไหม และไม่รู้ว่าผู้ปฏิบัติซึมซับเจตคติที่ดีของ KM ได้หรือไม่
       เมื่อต้นปี 2549 ผมได้รับแต่งตั้งจากท่าน ผู้ว่าฯพระนาย  สุวรรณรัตน์ (ปัจจุบันท่านเป็น ผอ.ศอบต. และรองปลัดกระทรวงฯ) ให้เป็นทีม Km ของจังหวัดนนทบุรี  ตามการปฎิรูประบบราชการแนวใหม่ของ กพร. ซึ่งท่านผู้ว่าฯอาสารับเป็นจังหวัดนำร่องทำ KM ตามโครงการ "หนึ่งจังหวัด หนึ่งกรม" ของ กพร. หนึ่งจังหวัดก็คือ จังหวัดนนทบุรี  หนึ่งกรมก็คือ กรมศุลกากร
       เราต้องทำ KM ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ว่า 
          "เมืองนนทบุรีเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี"   โดยทำคำรับรองการปฎิบัติราชการปี 2549  "ด้านการพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กร"  และจังหวัดคัดเลือกหน่วยงานนำร่องคือ  สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานที่ดินจังหวัด 3 สาขา   รวมทั้งได้เสนอแนะให้หน่วยราชการอื่นในจังหวัดทำKM คู่ขนานไปด้วย  หน่วยงานที่ทำคู่ขนานที่ค่อนข้างทำเป็นชิ้นเป็นอันก็มี  สพท.นนทบุรีทั้ง 2 เขต (ผมเลยต้องมาเป็นที่ปรึกษา KM ให้กับ สพท.นนทบุรี เขต 1 อีกทางหนึ่ง) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
         ในการดำเนินกาจังหวัดได้ตั้งทีม KM เป็น 2 ทีม คือทีมจังหวัด  (มีหน้าที่สนับสนุนทีมปฎิบัติ)และทีมปฎิบัติคือสำนักงานที่ดินฯ โดยมอบให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด(รองฯวิเชียร  พุทธิวิญญู) เป็น CKO  เวลาเราทำงานจะทำร่วมกัน คิดร่วมกันแล้วหน่วยปฏิบัติจะเป็นฝ่ายลงภาคสนาม 
        นอกจากนี้ กพร.ยังให้มีที่ปรึกษา KM จาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ(คุณสุรเชษฐ์  พลวณิช) มาให้คำปรึกษาแนะนำทีม KM ตลอดปี ซึ่งท่านก็นำพวกเราทำกันอย่างเข้มแข็ง
         เราได้ร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย KM (Desired  State) ว่า
     "การจัดการความรู้ด้านจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร  ให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร  ผู้จัดสรรที่ดิน  และข้าราชการ  สำหรับหมู่บ้านจัดสรรที่ดินที่เกิดหลัง พรบ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543" 
     มี หน่วยวัดผลตามเป้าหมาย KM คือ 
       1.จนท.ของ สนง.ที่ดินฯมีความรู้และจดทะเบียนฯได้เร็วขึ้น 
       2.ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร  ผู้จัดสรรที่ดิน  มีความรู้ความเข้าใจในการจดทะเบียนฯ 
       แล้วทำ แผนปฎิบัติการ ออกมาตามเป้าหมายที่กำหนด  เราจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กันในเรื่องต่างๆ จำนวน 9 หลักสูตร  มีการศึกษาดูงาน ร.พ.ศิริราช  มีการ Run Co กัน 5 ครั้ง ต้องถูกประเมินในรอบ 3 เดือน  6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ปรากฏว่าผ่านทุกตัวชี้วัด ได้คะแนนเต็มหมด
         ผลจากการทำครั้งนี้ ยอมรับว่ามีความอึดอัดใจหลายประการ เนื่องจากเราได้ทำ KM กับสพท.อีกทางหนึ่งซึ่งพยายามมุ่งเน้นที่ กระบวนการ เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร   แต่พอมาทำตรงนี้รู้สึกว่า เต็มไปด้วยแบบฟอร์มถึง 11 แบบฟอร์ม และเข้าใจยากมาก  การทำก็มุ่งที่เป้าหมายตามตัวชี้วัดในแผน มากกว่าความเป็นชีวิตจริง  บ่อยครั้งที่ทีม KM เราบ่นกันว่า "KM อยู่ตรงไหนเนี้ยะ"  เรากำลังทำตามข้อสอบให้ได้คะแนนเต็มใช่ไหม? ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าทำกับชาวบ้านเขาจะรู้เรื่องไหม และไม่รู้ว่าผู้ปฏิบัติซึมซับเจตคติที่ดีของ KM ได้หรือไม่  แต่ก็มองในแง่ดีว่า ทำให้เรามีวินัยและมีความรู้มากขึ้น  
         ตอน ประชุมสรุปกันที่โรงแรมปริ๊นพาเลซ ผมเลยบ่นดังๆเรื่องนี้  ก็ดีใจที่ ปี 2550 เขาลดแบบฟอร์มลงมาจาก 11 เหลือ 2 แบบฟอร์ม แต่ทั้ง 11 ไม่ไปไหนก็ยังอัดอยู่ใน 2 แบบฟอร์มนี่แหละ  แต่ดีที่ให้ใช้องค์ความรู้จาก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย
         การทำหลายๆแนวเป็นเรื่องที่ดี ทำให้เราเข้าใจสภาพและสามารถเทียบเคียงมาปรับใช้ให้เหมาะเจาะกับองค์กรของเราได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#kmจังหวัดนนทบุรี

หมายเลขบันทึก: 65680, เขียน: 07 Dec 2006 @ 08:51 (), แก้ไข: 29 Mar 2012 @ 02:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)