รายการอุษาพาชื่นเช้านี้  จากที่ไปเมืองกรุงมาหลายวัน ( ไปราชการ ) นพ.ชาตรี เจริญศิริ กลับมาดำเนินรายการ ที่สวท.น่าน 0630-07.00 น.พูดเรื่องสมุดบันทึกความดี

                          เกี่ยวกับเรื่องสมุดบันทึกความเห็น  ได้เห็นหลายโรงเรียนทำ และยังมีสมุดบันทึกการอ่านอีก   นับว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมดี ๆ ที่ริเริ่มหรือก่อการขึ้น  จะด้วยเหตุผลจากคำสั่ง จากกระแสหรือจากนโยบายไม่ว่ากัน

                           สิ่งที่จำเป็นต้องโทรไปบอกเล่าให้ นพ.ชาตรีฯ ได้กรุณารับทราบและพูดไปในรายการคือ พบว่าหลายเรื่องราวหรือกิจกรรมดี ๆ นั้น มักไม่ค่อยทำกันสม่ำเสมอ  เป็นเรื่องน่าเสียดาย