ตั้งแต่ไปงาน KM แห่งชาติ (1-2 ธ.ค.2549)มีเรื่องคาใจอยู่ว่า น่าจะไปรู้จักกับ ศบอ.เวียงสา  ยิ่งขึ้น

                          เพราะก่อนไปงานดังกล่าว  ได้เห็นความร่วมมือ รวมใจของชาว ศบอ.เวียงสา เห็นว่าบุคคลากรที่นี่ไม่ธรรมดา

                         จึงเดินทางไปเยือนถึงถิ่นเมื่อก่อนเที่ยงวันที่ 6 ธันวาคม 2549 ในการประชุมประจำเดือน โดยได้เขียนบันทึกไว้ ที่นี่อีก  http://www.moralcenter.or.th/web/moral/th/blog/detail.php?PageShow=&PageSearch=&show_date=2006-12-07&GroupID=&BlogID=51