• ในงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ที่ผ่านมา จะมีห้องที่ทาง สคส. จัดนำเสนอเอง และให้ความสำคัญค่อนข้างมากห้องหนึ่ง ชื่อว่า หลุมดำ KM  ซึ่งแสดงถึง กับดัก หรือ สะดุด (Trap)  การทำ KM ประเด็นใดบ้างใน 5 ประเด็นหลัก คือ
 people trap
 people trap

1.    People Trap - สะดุดที่คน

-         แก๊งคุณ(ไม่) เอื้อ  ไม่เห็นคุณค่า  บ้าอำนาจ ขาดอิทธิบาท 4
-         มีจิตวิญญาณ command and control ,  Show off… ฉายเดี่ยว
 people trap

 -         คุณอำนวย ไม่เข้าใจบทบาท  เชื่อมต่อกับเจ้านายไม่ได้ อธิบายต่อไม่ได้

 -         คุณกิจ  อัตตาสูง(เก่งแล้ว)  ไม่ใฝ่รู้ใฝ่พัฒนา หวงวิชา 

 

 purpose trap  purpose trap
 

2.    Purpose Trap - สะดุดที่เป้าหมาย

 -         หัวปลาไม่ชัดเจน ไปคนละทิศละทางหัวปลาไม่สอดคล้องกับภาพใหญ่ การตั้งเป้าหมายแบบเคว้งคว้าง 

-         ทำเพียงเพื่อผ่าน กพร. KM นำมาปฏิบัติไม่ได้
 process trap  process trap
 

3. Process Trap - สะดุดที่ขบวนการ

 -         ทำ Dialoque ไม่เป็น  ไม่มีทักษะ Deep listening

-         บรรยากาศเป็นทางการเกินไป ไม่ Share Tacit Knowledge
 platform trap  platform trap
 

4. Platform Trap - สะดุดที่ระบบ

 -         ใน KA มีแต่ขยะ  ระบบช้าใช้ยาก

 -         บรรยากาศแข็งเกินไป  ไม่มีเวลา งบไม่มี นายไม่หนุน ทำงานช้า เจ้านายไม่ดี
 Performance trap
 

5. Performance Trap - สะดุดที่ผลลัพธ์

-         สักแต่ทำ ย่ำอยู่กับที่ ไม่มี outcome

-         ขาดตัวชี้วัดที่ชัดเจน กำหนดตัวชี้วัดผิด ทำหลงทิศ

  • แต่ละท่านที่เข้าไปชมห้องนี้จะพิจารณาว่า หน่วยงานที่ตนเองกำลัง ทำ KM อยู่ สะดุด (Trap) ในประเด็นใดบ้าง   ซึ่งในตอนท้าย ก็จะมีการแนะนำว่า ควรจะไปเข้าฟังห้องใด เยี่ยมชมบูธใด ควรปรึกษาหารือกับใครได้บ้าง และ อ่านเรื่องไหนในหนังสือ เป็นต้น