หลักการเศรษฐกิจพอเพียง

ใบบุญ

พักนี้ไม่ค่อยได้ว่างอ่านหนังสือ แต่ในเมื่อเดือนนี้พอจะมีวันหยุดพิเศษอยู่บ้าง จึงได้โอกาสอ่านหนังสือ หนังสือเล่มที่หยิบมาอ่าน คือ สกุลไทย ฉบับวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ใช้เวลาอ่านเรื่อง นวัตกรรมกับเศรษฐกิจพอเพียง "แนวทางพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน"  โดยได้เขียนสรุปการอภิปรายและบรรยายของ ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เนื่องในโอกาสที่สำนักนวตกรรมแห่งชาติ จัดงาน วันนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ เมื่ออ่านอย่างละเอียดแล้ว เกิดความคิดว่าน่าจะลองสรุปมาบันทึกไว้ เพราะเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย และเมื่ออ่านแล้วได้ข้อคิดดังนี้ คือ  ให้เราใช้สติและปัญญาเป็นตัวนำในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการขอให้เราทุกคน ยึดหลัก  ๓ คำง่ายๆ คือ

๑. พอประมาณ คือ ทำอะไรให้ประมาณตน ตามคำโบราณ

๒. มีเหตุมีผล คือ ใช้เหตุผลเป็นเครื่องนำทาง

และ ๓. มีภูมิคุ้มกัน คือ สร้างภูมิคุ้มกันไว้ตลอด (ป้องกันความเสี่ยง) และ เมื่อมี ๓ คำนี้แล้ว ต้องใช้ความรู้รอบคอบนำทางอยู่ตลอดเวลาด้วย สรุปสั้นๆได้ใจความว่า หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ต้อง

ง่าย  สะดวก  ทำได้  ประหยัด  และมีประโยชน์ ท่านได้กรุณาเล่าเพิ่มว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ก็ทรงมีแนวของพระองค์เหมือนกัน คือ โครงการต้องดี  สวย เร็วและฟรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การ

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัย#ukm#เศรษฐกิจพอเพียง#การพัฒนาองค์การ#km-kku

หมายเลขบันทึก: 65623, เขียน: 06 Dec 2006 @ 21:08 (), แก้ไข: 05 Jun 2012 @ 13:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล จะมาบรรยายพิเศษในงานสัมมนางานวันเกษตรอสาน ด้วยนะค่ะ
  • ขอบคุณค่ะสำหรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ช่วยให้เราเข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น

 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ paew ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการบรรยายของท่าน ดร.สุเมธ ที่ มข.ค่ะ

nfetachanok
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ยึดหลักทางสายกลาง (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี)

การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

1.ประหยัด

2.ประกอบอาชีพสุจริต

3.ไม่หยุดนิ่ง

4.ละสิ่งที่ชั่ว

5.ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ nfetachanok ค่ะ ที่มาช่วยเติมเต็ม