วรัญญา 28 วันนี้หนูมาทำงานตามปกติแล้วค่ะ พอมาถึงก็ได้รับมอบหมายให้ไปจำหน่ายพระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร. พระพุทธรูปศักคิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินไทย สมทบ"กองทุนฟันเทียมพระราชทาน " เฉลิมพระเกรียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคล 80 พรรษา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดสร้างขึ้น ในวันนี้พวกเราจำหน่ายไปได้จำนวน 9 องค์พอดีถือว่าเป็นเลขที่สวยค่ะ และถือว่าเยอะพอสมควรนะค่ะเพราะว่าบ้างวันจำหน่ายได้เพียง 3-4 องค์เองค่ะ ในวันนี้พอเราได้ไปจำหน่ายพระตั้งแต่เช้ากว่าจะเก็บร้านก็ 16.00 น.พอ วรัญญา พันธ์นุเรณู กรมอนามัน