ผมได้ขอแอบสมัครอย่างไม่เป็นทางการ เข้าชมรมคนอกหักของครูบาสุทธินันท์ ตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้ยินข่าวการก่อตั้งชมรม เผื่อผมจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดต่างๆของชมรมฯ และผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าผมมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน ที่ว่า ต้องเคยถูกหักอกมาอย่างน้อย ๑ ครั้ง ในเรื่องอะไรก็ได้ ตั้งแต่ เรื่องเล็กๆขี้ปะติ๋ว เช่น ผิดหวังที่นัดประชุมแล้ว คนมาประชุม "มาแต่ของเขาของเราไม่มา" จนกระทั่ง "คลื่นซึนามิถล่มภาคใต้" จนทำโครงการสี่ร้อยล้านของผมถูกตัดไปช่วยผู้ประสพชะตากรรม หรือแค่ง่ายที่ผมถูกเพิกถอนการพิจารณาโครงการขนาดใหญ่เพราะบางโครงการส่งรายงานไม่ทันเป็นต้น

สาเหตุที่ต้องตั้งชมรมก็คงมีเป้าหมายในการสรุปบทเรียน เพื่อหาทางป้องกันมากกว่าแก้ไขการอกหัก เพราะคนที่ถูกหักอกจะมีความรู้สึกคล้ายกัน พูดกันง่าย คำสองคำรู้เรื่อง ไม่ต้องอธิบายยาวว่าทำไมจึงอกหัก ไปพลาดท่ามาได้อย่างไร ถ้าเริ่มได้อีกครั้งหนึ่ง จะไม่ทำอะไรบ้าง

เพื่อแสดงว่าผมมีคุณสมบัติครบถ้วนจึงขอสรุปสั้นๆ ในเชิงนัก KM ว่าถ้าสามารถหวนกลับชีวิตไปได้ จะไม่ทำอะไรบ้าง ซึ่งมีคำมั่นสัญญา ที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

๑. จะไม่เชื่อว่านักศึกษาที่นัดให้ไปพบเพื่อปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ มหาชีวาลัย จะมาตามนัดทุกคน

๒. จะไม่เชื่อว่าโครงการวิจัยและพัฒนาได้รับอนุมัติ จนกว่าจะเห็นเงินงบประมาณอยู่ในมือ

๓. จะไม่เชื่อว่ารัฐมนตรีจะมาเยี่ยมชาวบ้าน จนกว่าจะเห็นตัวรัฐมนตรีอยู่กับชาวบ้าน นอนในหมูบ้านจริงๆ

๔. ไม่เชื่อว่านักศึกษาจะส่งงานที่ได้รับมอบหมาย จนกว่าจะเห็นงานที่ทำเสร็จสมบูรณ์อยู่ในมือ

๕. จะไม่เชื่อว่าคุณอำนวยจะทำงานในฐานะคุณอำนวยตลอดไป แต่บางครั้งอาจจะแปลงเป็น คุณพิฆาต หรือคุณจรเข้ (ขวางคลอง)ก็ได้

๖. จะไม่เชื่อว่าคุณกิจจะทำงานตามแผนงานที่ตกลงกันไว้

๗. จะไม่เชื่อว่าระบบข้อมูลใน database ถูกต้องตามความเป็นจริง

๘. จะไม่เชื่อหมอดูที่ทักว่าผมจะเคราะห์ร้าย และต้องสะเดาะเคราะห์ด้วยการไถ่ชีวิตโค กระบือ

๙. จะไม่เชื่อว่าระบบคอมพิวเตอร์จะเก็บข้อมูลไว้ให้เราโดยไม่มีวันสูญหายไปไหน

๑๐. จะไม่เชื่อว่าแหล่งทุนสนใจความทุกข์สุขของชาวบ้าน มากกว่ากระดาษเปื้อนหมึก

๑๑. จะไม่เชื่อว่า Webmaster จะช่วยแก้ไขปัญหาการทำงานใน Web ได้

๑๒. จะไม่เชื่อว่าคำที่ว่า "เดี๋ยวจะติดต่อกลับ" จะเป็นจริง

๑๓. จะไม่เชื่อคำพูดของ "นักการเมือง" ทุกระดับ

๑๔. จะไม่เชื่อว่าทางด่วนมีไว้ให้รถวิ่ง แต่เป็นที่จอดรถลอยฟ้าราคาแพง

......................................................................

๑๐๐. จะไม่เชื่อว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองสวรรค์

...........................................................................

...........................................................................

๑,๐๐๐. จะไม่เชื่อว่าคนที่คนที่ดีกับเราจะไม่แอบแทงเราข้างหลัง

จากปาณิธาน ที่ตั้งไว้ ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ข้อนี้ น่าจะทำให้ผมเป็นสมาชิกระดับแนวหน้าของชมรมคนอกหักได้ไม่ยาก

ผมจะได้รับอนุมัติให้สมัครเป็นสมาชิกของชมรมคนอกหักหรือยังครับครูบา